Opzet van het boek

Wij willen in Werken aan Programma’s uiteindelijk acht hoofdstukken opnemen. In het kort beschrijven we de inhoud hieronder.

Allereerst vinden wij het belangrijk dat je weet dat het doen van programma’s een keuze is: je kunt ervoor kiezen, maar er zijn ook allerlei alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan projecten, processen, experimenten, en dergelijke. Hoofdstuk 1 heet dan ook Kiezen. Je krijgt daarmee houvast bij het kiezen voor een programma als manier om in en tussen organisaties tijdelijk, doelgericht te werken aan complexe opgaven. Ook maken we een vergelijking met enkele andere methodes voor programmamanagement.

Na een bewuste keuze voor een programma kun je het concreet gaan inrichten en vormgeven. Hoofdstuk 2 Programmeren, Besturen en Beslissen gaan daar dieper op in. Bij programmeren gaat het om het neerzetten van de inhoud van het programma. Besturen behandelt het op koers houden van de uitvoering. En bij beslissen staan we stil bij de besluitvorming binnen en over het programma. Deze delen zijn vooral bedoeld voor programma- en projectmanagers werkzaam in een programma.

Vervolgens is het samenwerken aan programma’s aan de orde, de (inter)menselijke kant. Hoofdstuk 5 Organiseren, Samenwerken en Leidinggeven beschrijven dat. Organiseren gaat over het vormgeven van rollen en rolverdeling in het programma. Samenwerken zoomt in op de verhouding tussen en het samenspel met betrokkenen, in en buiten de organisatie. En leidinggeven gaat over de sturende rol van de programmamanager. Voor alle mensen in een programma zijn deze delen interessant.

In hoofdstuk 8Ontwikkelen, richten we de aandacht op de vraag hoe je beter wordt in het doen van programma’s. De focus ligt dan op manieren om de kneepjes van het vak het leren, de omstandigheden of condities in organisaties die het werken aan programma’s bevorderen (of tegenwerken), en de wijze waarop programmamanagement bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie. In dit hoofdstuk vinden vooral managers van project- en programmamanagement bureaus, adviseurs binnen HRM/MD, ICT, financiën en medewerkers van Programme Management Offices (PMO’s) ideeën.