Naar een veiliger sportklimaat

Sport is emotie en passie. Sport zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: sport is leuk om te doen! Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF vinden daarom dat iedereen met plezier moet kunnen sporten. Samen met sportverenigingen zetten zij zich daarom in voor een sportomgeving waarin iedere sporter zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn.

Deze ambitie is uitgewerkt in het programma (actieplan) ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel hiervan is het stimuleren van positief gedrag en het tegengaan en aanpakken van ongewenst gedrag in de sport.

Programma Naar een veilig sportklimaat

Om tot een veiligere sportomgeving te komen worden verschillende activiteiten en kant-en-klare producten aangeboden aan bonden en verenigingen. Denk aan een Verenigingsbox met best practises en tips voor bestuurders. Bijvoorbeeld over hoe je schreeuwende coaches en ouders aan kunt spreken op hun gedrag of hoe je het thema sportiviteit & respect bespreekbaar maakt en borgt binnen een vereniging. Denk ook aan bijscholingen voor trainers, coaches en scheidsrechters om te zorgen dat zij nog beter in staat zijn om een veilige omgeving te creëren. Zo werkt de sport aan een veiliger sportklimaat.

Het programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF in opdracht van het ministerie van VWS en heeft de steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de MO-groep Welzijn. Samen werken zij aan een veiliger sportklimaat.

Meer informatie over dit programma is te vinden op deze website.