Samenwerken

In deze weblog delen we nieuwtjes, ervaringen en verwonderingen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Als je bent geregistreerd op Werken aan Programma’s en inlogt, kun je reageren op weblogs. Je hebt dan ook toegang tot alle downloads. Wil je zelf ook een blog schrijven op de site, dan ben je van harte uitgenodigd om gastblogger te worden.

Samenwerken

Invloed van Multiple Team Membership

In hoeveel teams of groepen participeren de mensen in je programmateam? Grote kans dat ze niet op één hand te tellen zijn. Wat betekent dat voor het programma? In dit artikel lees je meer over Multiple Team Membership.

Samenwerken

PGM Community: nieuwe bijeenkomsten gepland!

We hebben weer nieuwe bijeenkomsten gepland voor de PGM Community, onder meer op 6 juni en 4 juli, beide over het samenwerken aan programma’s met diverse partijen. Wees welkom!

Samenwerken

PGM Community: Canvas Omgevingsmanagement

Op 3 mei in de avond neemt Roelof Benthem ons bij de PGM Community mee in het gebruik van het nieuwe Canvas Omgevingsmanagement bij programma’s. We gaan er vooral lekker mee aan de slag. Wees welkom!

Samenwerken

Canvas Omgevingsmanagement gelanceerd

Op 9 maart is het Canvas Omgevingsmanagement gelanceerd. Een mooi instrument om samen met betrokkenen te werken aan het vormgeven van het omgevingsmanagement in een programma.

Samenwerken

PGM Community: eigenaarschap in programma’s

Op 13 maart in de avond praten we in de PGM Community over ‘eigenaarschap in programma’s’. Twee programma-managers van Vitens en enkele betrokken lijnmanagers nemen ons mee in hun ervaringen. Wees welkom!

Samenwerken

Versneller in programma’s: FedEx Day

FedEx Day kan programma’s helpen daadkrachtiger, wendbaarder en innovatiever te worden. Meer agile dus.

Samenwerken

Contemplatieve dialoog in programma’s

Door regelmatig een contemplatieve dialoog te voeren, maak je meer contact met elkaar en groeit het begrip.

Samenwerken

Logica van Netwerk of Hiërarchie?

Dinsdagavond 7 oktober nam Wilfrid Opheij de PGM Community mee in het gedachtegoed achter Samenwerken tussen organisaties. Een zeer interessante sessie!

Samenwerken

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid is de titel van één van de thema’s van het PGM Open. Vandaag heb ik dat met de sprekers doorgenomen.

Samenwerken

Programma- versus lijnorganisatie

Een ‘geliefd’ thema voor programmamanagers is de spanning die ze ervaren met de lijnorganisatie. Tijdens het PGM Open 2015 verzorgde ik een sessie over dit thema. 

Samenwerken

Petje-op-petje-af

Ondanks dat programma’s en projecten inmiddels echt niet meer zo nieuw zijn in organisaties, blijven veel mensen worstelen met het onderscheid tussen rollen en functies, en laat dat nu net cruciaal zijn.

Samenwerken

Samenwerking als doel

Versterking van de samenwerking kan volgens mij nooit het doel van een programma zijn.

Samenwerken

Allianties floreren door gemeenschappelijke visie

Er zijn veel overeenkomsten tussen programma’s en allianties. Dat is mijn conclusie na de presentatie van Prof Ard-Pieter de Man op het PGM Open 2015.

Samenwerken

Een belediging van de lijn

Programma’s worden steeds hipper en in veel organisaties buitelen ze over elkaar. Maar is dat wel zo verstandig?

Samenwerken

Symbiose opdrachtgever en programmamanager?

Kan de samenwerking tussen opdrachtgever en programmamanager als symbiotisch gezien worden? Vandaag speelde deze vraag in de open training Programmamanagement.

Samenwerken

Starring: Abilene in programmaland!

Vandaag had ik een mooi geval van ‘Abilene in programmaland’: iets nastreven waar eigenlijk niemand echt achter blijkt te staan. Beware!

Samenwerken

Botsende belangen

Ongelukken gebeuren nu eenmaal. Strategisch omgevingsmanagement voorkomt die niet, maar kan wel helpen partijen snel weer aan tafel te krijgen.