Uitgelicht

Kiezen

Principes onder de programma-aanpak

Aan onze benadering van programma’s ligt een aantal principes ten grondslag: uitgangspunten die voor ons richtinggevend zijn in onze manier van kijken naar programma’s. Daar gaan we in dit artikel op in.

Kiezen

Levensloop van een programma

Hoe ziet de levensloop van een programma eruit? En hoe werk je stapsgewijs aan het verkennen, opbouwen, uitvoeren en afbouwen van een programma? Voor elk stadium beschrijven we in dit artikel concrete activiteiten.

Kiezen

Bouwstenen voor een succesvol programma

In dit artikel gaan we in op de bouwstenen van een succesvol programma (de thema’s) die samen de programma-aanpak vormen: waaraan heb je aandacht te geven als je een programma wil opzetten en uitvoeren?

Hét platform over programma​management

Steeds meer organisaties gebruiken programmamanagement om veranderingen tot stand te brengen en daarmee doelen te realiseren. Programma’s helpen die doelen met de goede focus, energie en samenhang te benaderen. Het is een bijzondere manier van samenwerken, binnen en tussen organisaties, die goed past bij de vraagstukken en opgaven van deze tijd.

Op deze site geven we een inleiding op wat programmatisch werken inhoudt, in aansluiting op het boek Werken aan Programma’s en andere boeken die wij hebben geschreven over het vakgebied programmamanagement. Je vindt allerlei templates en verdiepende materialen die aansluiten op onze boeken. Actualiteit krijgt een plek in de diverse blogs.

Veel op deze site kun je vrij downloaden en gebruiken. We ontwikkelen het materiaal steeds door en nodigen je uit om je eigen ideeën en materialen ook beschikbaar te stellen aan de gemeenschap van programmamanagers.We willen je hiermee houvast geven voor een succesvolle realisatie van programma’s en bijdragen aan de (door)ontwikkeling van het vak.

Wat is programmamanagement?

We vertellen je graag in een notendop wat programmamanagement is. In het boek Werken aan Programma’s beschrijven we dit uitgebreider en reiken we je een handzame aanpak aan voor het realiseren van programma’s.