Copyright

© Björn Prevaas

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je op deze site (www.werkenaanprogrammas.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Björn Prevaas. De aangeboden informatie is zijn intellectueel eigendom.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Björn Prevaas of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Alle informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden en gebruikt worden in andere teksten, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de copyright-tekst aanwezig is of een zorgvuldige verwijzing wordt opgenomen, en mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd. Je plaatst zo mogelijk een duidelijke en werkende link naar deze website.

Bij verwijzing naar Werken aan Programma's gebruik je de volgende tekst: Prevaas, B.C.J.G. (2018). Werken aan Programma's. Geraadpleegd op dag maand jaar, van https://www.werkenaanprogrammas.nl.

Björn Prevaas voert het beheer over de pagina’s op deze website. Linken en verwijzen op andere pagina’s mag altijd. We stellen het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.