Trainingen, opleidingen en workshops

We verzorgen diverse in-company trainingen, opleidingen en workshops op het gebied van project- en programmamanagement, vaak als onderdeel van een groter ontwikkeltraject. Hierin gaan we op maat en praktijkgericht aan het werk met groepen om zich (bepaalde onderdelen van) een vakgebied eigen te maken. Daarbij maken we gebruik van verschillende invalshoeken en methoden op het gebied van project- en programmamanagement en aanverwante vakgebieden, zoals strategisch omgevingsmanagement en risicomanagement. Dit sluit aan bij ons uitgangspunt dat een goede project- en programmamanager meer methodes naast elkaar zou moeten kennen en van daaruit situationeel keuzes kan maken.

Samen met TwynstraGudde verzorgen we regelmatig open trainingen programmamanagement in twee varianten: een variant met 2 blokken van 2,5 dag en een variant met 3 blokken van 2,5 dag. Hiermee kun je jouw kennis en vaardigheden ontwikkelen om succesvol te werken aan programma’s. We gaan in op de thema's die we in Werken aan Programma's beschrijven en nodigen gastsprekers voor specifieke onderwerpen uit. Je ontmoet in de trainingen collega’s uit allerlei organisaties, publiek en privaat, en bouwt zo tegelijkertijd je netwerk uit. De trainingen worden hoog gewaardeerd door deelnemers. Dat heeft onder meer te maken met de combinatie tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de inhoud en de begeleiding, en de ontspannen sfeer.

Wil je één of meer van onze trainingen of opleidingen in-company laten verzorgen? Of wil je direct persoonlijk van gedachten wisselen over deelname aan de open training programmamanagement? Neem dan contact met ons op. 

Sinds oktober 2018 zijn we als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat hij in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoeft te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.