Meer Veerkracht, Langer Thuis

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Op dit moment is 16% van de Nederlandse bevolking boven de 65 jaar oud. In 2040 is dit percentage gestegen naar ruim 25% van de totale bevolking. Naarmate mensen ouder worden, neemt vaak ook de zorgvraag toe. In eerste instantie is de directe omgeving het eerste aanspreekpunt voor de gevraagde zorg. Wanneer deze zorg niet voldoende is, zal de gemeente een passende oplossing moeten bieden voor deze ouderen. Het is dus noodzaak om de zorg in de gemeente op gepaste wijze opnieuw te organiseren zodat deze zorgvraag beantwoord kan worden. Nu, maar ook in de toekomst.

Omdat ouderen zelf het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, is het wenselijk om de zorg in toenemende mate te organiseren rondom de eigen kracht en zelfredzaamheid van deze ouderen. Het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ richt zich op ouderen die niet-dementerend zijn en één of meerdere beperkingen heeft.

Het hoofddoel van het programma is om alleenstaande ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zo vitaal mogelijk zelfstandig laten wonen. Dit doel is leidend in de vier aandachtsgebieden van het programma: zorg, wonen, meedoen/netwerk en bewegen/mobiliteit.

Twee manieren om dit doel te bereiken:

  1. Het financieren van vernieuwende en duurzame projecten die ervoor zorgen dat deze ouderen meer bewegen en meedoen aan sociale activiteiten, en op deze manier hun netwerk vergroten
  2. Ondersteunen van de verspreiding van succesvolle initiatieven, door projecten die al bestaan, op meer plekken en voor meer alleenstaande ouderen beschikbaar te maken.

Er is een grote verscheidenheid aan initiatieven die in aanmerking kan komen als project onder dit programma. Voorbeelden van deze initiatieven zijn beweegprogramma’s voor ouderen in de week, diensten om netwerk en activiteiten van ouderen te bevorderen en burgerinitiatieven en coöperaties die sociale binding bevorderen. Fonds NutsOhra biedt ondersteuning door vraag en aanbod te verbinden en cocreatie te stimuleren. Op deze manier kunnen kleine initiatieven uitgroeien tot volwaardige en succesvolle projecten.

Meer Veerkracht, Langer Thuis loopt van 2015 tot 2028 en is een initiatief van Fonds NutsOhra. Meer informatie over dit programma is te vinden op deze website.