Meedenkers

Ongetwijfeld heb je hele eigen ideeën over en ervaringen met het werken aan programma's. Misschien wijken die wel af van hetgeen wij in op deze site hebben beschreven. Graag willen wij die ideeën samenbrengen en tot nieuw gedachtengoed vormen. Daarom nodigen wij je van harte uit tot meedenken. Als tegenprestatie krijg je een vermelding als meedenker of misschien zelfs co-auteur. 

Graag ontvangen we je feedback en suggesties voor verbetering van het materiaal op deze website. Liefst zoveel mogelijk in concrete (tekst)voorstellen. Wij reviewen je inbreng en verwerken die in de tekst wanneer we vinden dat het materiaal voldoende waarde toevoegt en het gedachtegoed van Werken aan Programma's rijker en beter maakt. Zo komen we al cocreërend tot nieuw materiaal.

We hopen op deze manier een website en online boek over programmamanagement te ontwikkelen, dat mede gevoed is door de mensen die in allerlei organisaties aan programma's werken. Het wordt een gedachtegoed dat zich voortdurend doorontwikkelt vanuit ervaringen uit de praktijk. Geen statisch en stoffig boek dus, maar dynamisch, duurzaam en altijd en overal beschikbaar.

 

Meedenkers

Er zijn allerlei mensen die in de loop der tijd hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Werken aan Programma's. Bovenal zijn dit de mensen met en voor wie we in de praktijk met programma's aan de slag zijn. Daarnaast is er een aantal mensen dat we in het bijzonder willen noemen, in willekeurige volgorde:

 • Marcel Vastwijk
 • Helmuth Stoop
 • Eric van Capelleveen
 • Maarten Otto
 • Manon Ruijters
 • Rudy Kor
 • Ronald van Aggelen
 • Fianne Lindenaar
 • Marleen Nicolai
 • Stan Duifhuizen
 • Hans Bor
 • Hein Abeln
 • Joost Voerman
 • Niels van Loon

Uiteraard willen we hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

Wanneer jouw reacties op het materiaal een vaste plek krijgen, dan nemen we je – als je dat wilt – op als co-auteur. Wij behouden zelf de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap over de gepubliceerde tekst en over het geheel van Werken aan Programma's