@nderswerken

Het programma @nderswerken (Het Nieuwe Werken) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een meerjarig veranderprogramma (2012-2015) dat onderdeel is van de strategie om flexibeler te kunnen inspelen op steeds complexere maatschappelijke vraagstukken.

Het RIVM is een kennisintensieve organisatie met veel verschillende disciplines en zowel kantoor- als laboratoriumwerkzaamheden. Het unieke van het programma is dat bij de uitvoering  gebruik wordt gemaakt van zowel veranderkundige als wetenschappelijk inhoudelijke kennis.

De veranderdoelen zijn meer resultaatgericht werken, kennis delen, slimmer met elkaar samenwerken, digitaal plaats- en tijdonafhankelijk met minder vierkante meters, en meer in verbinding met de samenleving met nieuwe media. De urgentie wordt mede bepaald door rijksbrede ontwikkelingen en de verhuizing van de organisatie naar een nieuw gebouw, geheel afgestemd op Het Nieuwe Werken. Ontwikkelingen op het gebied van ICT geven nieuwe mogelijkheden voor @nderswerken. Duidelijk is dat hiervoor een andere management- en werkstijl nodig is.

Het programma functioneert naast de lijnorganisatie in opdracht van de directieraad en ondersteunt de organisatie bij het realiseren van veranderdoelen. Per jaar wordt op basis van de behoefte van de organisatie de aard en omvang van het programma nader bepaald en worden middelen en personeel beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De uitdaging is om beleid en instrumenten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de organisatie in beweging te brengen en veranderdoelstellingen te realiseren.

De aanpak combineert de persoon, het gebouw en de virtuele ICT omgeving. Het programma is opgebouwd uit meerdere (deel)projecten en resultaatgebieden. Een belangrijk onderdeel van de aanpak zijn pilots waarin beleid en instrumenten werkenderwijs in de praktijk worden toegepast, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De uitontwikkelde instrumenten worden overgedragen aan de lijnorganisatie.

Om de effectiviteit van het programma en de ontwikkelingen in de tijd te meten wordt een promotie-onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de invoering van @nderswerken op de gezondheid en productiviteit van medewerkers. Het programma raakt alle centra, stafeenheden en medewerkers van het RIVM. Belangrijke stakeholders zijn de Directieraad, de Ondernemingsraad, de leidinggevenden en de eigenaar VWS.

Ga hier naar een prezipresentatie over het programma. Op de site van het PGM Open is ook nog een andere presentatie te downloaden (scroll naar Programma @nderswerken RIVM).