Auteurs

Werken aan Programma's is ontwikkeld en geschreven door Björn Prevaas en Theo van der Tak. Wij hebben voortgebouwd op het gedachtegoed dat in eerste instantie door Gert Wijnen en Theo van der Tak is ontwikkeld in Programmamanagement, Sturen op Samenhang (2002, 2006). In 2014 hebben we de website en de eerste hoofdstukken van het e-book gelanceerd. In de loop van 2014 en 2015 zijn daar andere hoofdstukken aan toegevoegd. In augustus 2016 hebben we de eerste zes hoofdstukken van het boek grondig herzien. Björn is daarvan de hoofdauteur. Theo heeft in de loop van 2016 zijn betrokkenheid afgebouwd, passend bij het volgende stadium in zijn leven en carrière. 

 

Over Björn Prevaas

Ter afronding van mijn studie Bestuurskunde ben ik in 2003 afgestudeerd bij Twynstra Gudde op het gebied van 'programmamanagement in grote Nederlandse gemeenten'. Mijn werkende leven startte ik bij Hay Group, als HR consultant. Vervolgens ben ik in 2006 teruggegaan naar Twynstra Gudde om me daar vol op het professionaliseren van programma- en projectmanagement en op leren en organisatieontwikkeling te storten. In 2016 werd ik daar partner. Sinds 1 januari 2018 heb ik samen met Manon Ruijters een eigen bureau: Good Work Company

 

 

Ik vind programmamanagement een mooie manier en aanpak om complexe doelen binnen, buiten en tussen organisaties na te streven. Voor mij staat vast dat programma's niet meer weg te denken zijn, omdat ze zo goed passen bij actuele ontwikkelingen in en rond organisaties, zoals de noodzaak om sneller, wendbaarder en doelgerichter te opereren in tijdelijke werkverbanden. Het is echter geen eenvoudige manier van werken die je zomaar even uit de kast trekt, en er is in de praktijk ook nog veel te ontwikkelen en uit te vinden. Een uitdaging waar ik onder andere met deze website graag mijn handen aan vuil maak! 

Mijn opdrachten concentreren zich op het professionaliseren van project- en programmamanagement in organisaties. Zo begeleid ik project- en programmamanagers, hun teams en hun opdrachtgevers. Daarnaast onderneem ik allerlei initiatieven om het vak verder te ontwikkelen. Ik ben, eerst als mede-oprichter en projectleider en later als stuurgroeplid, nauw betrokken bij het PGM Open en kernteamlid van het PGM Open Netwerk. Ook ben ik één van de auteurs van het Program Canvas, waarover we in 2016 een boek met hulpmiddelen hebben gelanceerd, en ik heb meegeschreven aan het boek Project Canvas.

Heb je vraagstukken op het gebied van project- & programmamanagement, leren en organisatieontwikkeling, dan nodig ik je van harte uit contact op te nemen. Je kunt mij bereiken door me te mailen of door te bellen naar 06-53166949.

 

Over Theo van der Tak

In mijn carrière als adviseur bij Twynstra Gudde ben ik ervan overtuigd geraakt dat de meeste vraagstukken voor bedrijven en overheden alleen maar doelengericht aangepakt kunnen worden. Programmamanagement is een manier om dat te doen.

 

 

Met Gert Wijnen heb ik in 2002  het boek Programmamanagement, Sturen op Samenhang gepubliceerd. Dat concept heb ik verder uitgewerkt en veel toegepast. Door artikelen en blogs heb ik mijn ervaringen en suggesties beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerden in dat vakgebied. Mijn persoonlijke website en deze website zijn daaraan gewijd.

Na mijn studie rechten – politieke wetenschap ben ik wetenschappelijk medewerker Bestuurskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde in Delft geweest. Daarna heb ik het Ministerie van VROM ondersteund in de bestuurlijke aspecten van het milieubeleid. Vervolgens ben ik bij Twynstra Gudde adviseur geworden en heb ik later de rol van partner vervuld. De laatste vijftien jaar vooral op het gebied van programmamanagement. In 1988 ben ik gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op de uitvoering van twee milieuwetten.

Op 31 maart 2013 heb ik mijn dienstverband met Twynstra Gudde beëindigd. Maar niet mijn verband met programmamanagement. Via mijn eenmanszaak DeLaBranche advies ga ik nog enkele jaren door in dezelfde richting. In de loop van 2016 heb ik mijn betrokkenheid bij Werken aan Programma's afgebouwd.