Inspiratiebronnen

De literatuur over programmamanagement en aanpalende vakgebieden is de afgelopen jaren flink gegroeid. Hieronder hebben we een deel van de boeken en artikelen opgenomen die ons hebben geïnspireerd en die mogelijk ook jou kunnen inspireren. We vullen dit overzicht verder aan bij het verschijnen van nieuwe hoofdstukken van ons gedachtegoed.

 

Over programmamanagement

 • Bos, J., Loon, A.J. van en Licht, H. (2013). Programmatisch creëren. Schiedam, Scriptum.
 • Ferns, D. C. (1991). Developments In Programme Management. In: International Journal of Project Management, nr: 9, 148-156.
 • Graaf, D. de (2008). Integraal Programmamanagement. Den Haag, Academic Service.
 • Hof, R.M. (2008). De kleine MSP. Den Haag, Sdu Uitgevers.
 • Hombergen, R. (red) (2011). Keuzemenu programmamanagement. Schiedam, Scriptum.
 • IPMA (2015). Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management. Version 4.0. Zürich, International Project Management Association.
 • Kor, R. en Wijnen, G. (2001). 50 Checklisten voor project- en programmamanagement. Deventer, Kluwer.
 • Kor, R. en Wijnen, G. (2005). Essenties van project- en programmamanagement, Succesvol samenwerken aan unieke opgaven. Deventer, Kluwer.
 • Leeuwen, H. van en Leeuwen, H. van (2009). Organisaties veranderen met programma’s. Zaltbommel, Van Haren Publishing.
 • OGC (2011). Managing Successful Programmes. Londen, The Stationary Office.
 • Pellegrinelli, S. (1997). Programme Management: Organising Project-Based Change. In: International Journal of Project Management, nr 15: 141-149.
 • Pellegrinelli, S. (2008). Thinking and acting as a great programme manager. Londen, Palgrave Macmillan.
 • PMI (2013). The Standard for Program Management. Pennsylvania, Project Management Institute, Inc.
 • Prevaas, B.C.J.G., Bos, J. en Stoop, W.J.H (2018). Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven. Deventer, Vakmedianet.
 • Reiss, G. e.a. (2006). The Gower Handbook of Programme Management. Hampshire, Gower Publishing Limited.
 • Ruzius, M. (2012). MSP Compact. PTG Uitgevers.
 • Tak, T. van der, Prevaas, B.C.J.G. en Cremer, H. (2016). Program Canvas. Samen naar de kern van je opgave. Deventer, Vakmedianet.
 • Tak, T. van der en G. Wijnen (2006). Programmamanagement, sturen op samenhang. Deventer, Kluwer.
 • Thiry, M. (2010 en 2015). Program Management, fundamentals of project management. Farnham, Gower Publishing Limited.
 • Wijnen, G. (1994). Programmamanagement. Deventer, Kluwer.
 • Wijnen, G. en Tak, T. van der (2002). Programmamanagement, Sturen op Samenhang. Deventer, Kluwer.
   

Andere inspiratiebronnen

 • Argyris, C. en Schön, D (1996). Organizational learning II: Theory, Method and Practice. Reading: MA: Addison-Wesley Longman.
 • Bekkering, T. en Walter J. (2013). Management van Processen – Het realiseren van complexe initiatieven. Houten, Spectrum.
 • Boonstra, J.J. (2005). Iedereen ziet veranderen vanuit ander perspectief: Weloverwogen kiezen van veranderstrategieën. In: Management en Consultancy, nr 5: 21-23.
 • Boonstra, J.J., Elving W.J.L. en Werkman R.A. (2005). Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen: Patronen in het verandervermogen van Nederlandse organisaties. In: Management en Organisatie, nr 5: 5-29.
 • Bradley, G. (2010). Benefit realisation management. Surrey, Gower Publishing Ltd.
 • Bruijn, H. de (2014). Framing. Over de macht van taal in de politiek. Amsterdam/Antwerpen, Business Contact.
 • Bruijn, H. de, Heuvelhof, E. ten en Veld, R. in ’t (2012). Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming. Den Haag, Academic Service.
 • Caluwé, L. de en Vermaak H. (2006). Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige. Deventer, Kluwer.
 • Checkland, P. en Scholes J. (1999). Soft Systems Methodology in action. Chichester, John Wiley and Sons, ltd.
 • Cialdini, R.B. (2009) Invloed, de zes geheimen van het overtuigen. Academic Service, Den Haag.
 • Covey, S.R. (2005). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam/Antwerpen, Business Contact.
 • Covey, S.M.R. (2008). The Speed of Trust. Amsterdam/Antwerpen, Business Contact.
 • Delden, P. van (2003). Vereenvoudiging als strategie. In: Holland Management Review, nr. 89: 46-53.
 • Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste, denken met gevoel. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam.
 • Fischer, R., Ury, W. en Patton, B. (2007). Excellent onderhandelen. Business Contact, Amsterdam.
 • Fischer, R. en W.L. Ury (1981). Getting to Yes: Negiotiating Agreement without giving in. New York, NY: Penguin Books.
 • Gevers, T. en Hendrickx, W. (2011). Kansrijk risicomanagement in projecten: praktische leidraad voor het managen van risico's en kansen in projecten. Den Haag, Academic service.
 • Gladwell, M. (2005). Blink, The Power of Thinking Without Thinking. Back Bay Books, New York.
 • Handy, C.B. (1976) Understanding Organizations. Oxford University Press.
 • Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Deventer, Kluwer.
 • Have, S. ten, Have, W. ten en Janssen, B. (2010). Het veranderboek: 70 vragen van managers over organisatieverandering. Amsterdam, Mediawerf Uitgevers.
 • Have, S., W. ten Have, A.B. Huijsmans en N. van der Eng (2013). Veranderkracht. Succesvol doelen realiseren. Amsterdam, Mediawerf.
 • Have, S. ten en Peek, A. (2007). Veranderprogramma’s anders. In: Holland Management Review, nr. 112: 8-16.
 • Hetebrij, M. (2011). Een goed besluit is het halve werk, van politieke spelletjes tot excellente besluitvorming. Van Gorcum, Assen.
 • Homan, T. (2005). Organisatiedynamica: Theorie en praktijk van organisatieverandering. Den Haag, Sdu Uitgevers.
 • Jong, M. de (2013). Effectief samenwerken, de driehoek van verantwoordelijke relaties. Utrecht, Kessels & Smit Publishers.
 • Jong, M. de (2015). Inzicht in de handtekening van grenswerkers tussen organisaties, Vijf Signaturen voor Samenwerking, in: Twynstra Gudde (2015), SOMSAM Magazine. Amersfoort, Twynstra Gudde.
 • Jong, M. de (2015). Adaptief samenwerken in verschillende coalities, in: Twynstra Gudde (2015), SOMSAM Magazine. Amersfoort, Twynstra Gudde.
 • Kaats E., en Opheij, W.  (2012). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer, Kluwer.
 • Kahneman, D. (2012). Thinking fast and slow. Londen, Penguin Books Ltd.
 • Kahneman, D. (2011). Ons feilbare denken. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.
 • Kaplan R. en Norton, D.  (2004). Strategie in kaart gebracht. Amsterdam, Business Contact.
 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Pearson Education, US.
 • Kotter, J.P. (1997). Leiderschap bij verandering. Den Haag, Sdu Uitgevers.
 • Kor, R. (2011). Managen=Gewoon Doen, Praktische ideeën voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en projectmanager. Kluwer, Deventer.
 • Kor, R. (2008). Werken aan projecten. Deventer, Kluwer.
 • Kor, R., Wijnen, G. en Weggeman, M. (2007). Meesterlijk organiseren. Deventer, Kluwer.
 • Licht, H. (2013). Regievoeren zonder macht. Assen, Van Gorcum.
 • Molen, M. van der (2013). Batenmanagement draait om mensen: Hoe je veranderinitiatieven naar duurzaam succes stuurt. Culemborg, Van Duuren Management.
 • Mulder, M. (2004). De logica van de macht. Schiedam, Scriptum.
 • Ofman, D. (2004), Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht, Kosmos-Z&K Uitgevers.
 • Peters, J. en Weggeman, M. (2013). Het Rijnland boekje: Principes en inzichten van het Rijnland-model. Amsterdam, Business Contact.
 • Ruijters M., en Veldkamp, I. (2012). DRIE: vormgeven aan organisatieontwikkeling. Deventer, Kluwer.
 • Scharmer, C.O. (2007). Theory U: Leading from the future as it emerges. San Francisco, Berret-Koehler Publishers, Inc.
 • Senge, P. (1992). De vijfde discipline: De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam, Scriptum.
 • Sinek, S. (2011). Start with why. Londen, Penguin Books Ltd.
 • Sutherland, S. (2010). Irrationaliteit. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam.
 • Tiemeijer, W.L. (2011). Hoe mensen keuzes maken, de psychologie van het beslissen. Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • Vermaak, H. (2009). Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Deventer, Kluwer.
 • Vroemen, M. (2009). Team op vleugels, Gids voor geïnspireerd samenwerken. Deventer, Kluwer.
 • Weggeman, M. (2000). Kennismanagement; de praktijk. Scriptum, Schiedam.
 • Well-Stam, D. van, Lindenaar, F., Kinderen, S. van, e.a. (2013). Risicomanagement voor projecten – De RISMAN-methode toegepast. Spectrum, Houten.
 • Wesselink, M. en Paul R. (2010). Handboek Strategisch Omgevingsmanagement. Deventer, Kluwer.
 • Wijnen, G., en Storm, P. (2007). Projectmatig werken. Spectrum, Houten.