Nationaal Actieprogramma Diabetes

Diabetes is een groot probleem in Nederland. Elk jaar stijgt het aantal diabetespatiënten met 87 duizend mensen. De ziekte vermindert de kwaliteit van leven van deze mensen en kan de levensverwachting 5 tot 7 jaar verkorten. Het is dus van belang om deze cijfers terug te dringen. Het doel van het inmiddels afgeronde programma ‘Nationaal Actieprogramma Diabetes’ (NAD) was daarom gericht op verbetering van de kwaliteit van diabetespreventie en zorg voor mensen met diabetes in Nederland. Zelfmanagement van de het individu stond hierbij centraal. Het programma centreerde zich rondom 5 kernthema’s:

  1. Preventie
  2. Positie van de patiënt & cliënt
  3. Kwaliteit, organisatie & kennis
  4. Regelgeving & bekostiging
  5. E-communicatie & ICT voorzieningen

 

Het NAD, dat van 2009-2013 heeft gelopen, heeft mooie resultaten behaald:

“In vier jaar Nationaal Actieprogramma Diabetes is er veel werk verzet. De diabeteszorg heeft over de volle breedte, van preventie tot zorg, een kwalitatief hoogstaande en breed gedragen norm gekregen door de toepassing van de NDF Zorgstandaard. Daarnaast zijn bijna vijftig producten opgeleverd. Die zullen niet alleen bij diabetes, maar ook in de zorg en preventie van andere chronische ziekten hun weg vinden” (NDF 2013)

De NDF Zorgstandaard Diabetes is een middel dat dient ter waarborging van kwalitatief hoogwaardige diabetes zorg en -preventie in Nederland. Het instrument is toegespitst op de verschillende typen van diabetes en biedt verschillende tools en methoden ter ondersteuning van professionals in de praktijk.

logo-nad(rgb).jpg

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes is ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van het ministerie van VWS en als onderdeel van de preventienota ‘kiezen voor gezond leven’.

Meer informatie over het programma is te vinden op deze website en in de Verantwoording van het Nationaal Actieprogramma Diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie.