Alles is gezondheid

Mensen krijgen op jongere leeftijd een chronische ziekte, maar leven langer dan voorheen. Daardoor stijgt het aantal chronisch zieke mensen in Nederland. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal dit aantal naar verwachting alleen nog maar verder gaan toenemen.

Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ (AIG) is een langdurig programma met de ambitie Nederland gezonder en vitaler te maken om zo chronische ziektes te voorkomen. Dit betekent een gezonder Nederland op het werk, in de zorg, in de wijk en op school. Daarnaast dient de gezondheidsbescherming in Nederland, nu en in de toekomst, op hoog peil te worden gehouden.

De algehele ambitie van AIG is om een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en motiveert om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Speerpunten die om aandacht vragen in het programma zijn roken, zwaar alcoholgebruik, overgewicht, depressie en diabetes. Een gezonder Nederland is ten slotte belangrijk voor de individuele gezondheid van de burger, maar ook voor een goed draaiende economie als geheel.

De realisatie van het programmadoel wordt bewerkstelligd door een samenwerking van bijna 900 organisaties in Nederland onder begeleiding van een programmabureau. Met een zogenaamde ‘pledge’ kunnen organisatie zich verbinden aan de doelen van het programma ter vergroting van de draagkracht van het programma. Hiermee beloven organisaties gerichte en concrete activiteiten te ondernemen voor een gezonder Nederland. Voorbeelden van organisaties die de plegde hebben afgelegd zijn Achmea en de Hogeschool van Amsterdam.

De voortgang van het programma wordt met regelmaat gemeten aan de hand van 25 indicatoren betreffende ontwikkeling op school, werk, wijk, zorg en gezondheidsbescherming. Deze updates verschijnen regelmatig op de website.

Meer informatie over ‘Alles is Gezondheid’ is te vinden op deze website.