Organiseren

Op deze pagina delen we nieuws, ervaringen en artikelen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Sommige blogs zijn wat ouder en laten we toch staan, omdat we de redeneerlijn of gedachte die er achter zit, nog steeds relevant vinden. Soms zijn woordkeuzes veranderd of zijn er in het boek meer actuele afbeeldingen opgenomen.

Organiseren

Complexe governance-structuur vereist?

Programma’s gaan vaak over ingewikkelde opgaven. Dat betekent echter niet dat de organisatie ervan ook ingewikkeld moet zijn.

Organiseren

4 organisatievormen voor programma’s

Er is niet één vorm van programmamanagement, maar er zijn er minimaal vier.

Organiseren

Hoe organiseer ik een programma?

Tijdens het PGM Open 2015 verzorgde ik een sessie over het organiseren van programma’s. Het leverde veel inzichten en tips op.

Organiseren

Kloof opdrachtgevers en programmamanagers

De afstand tussen opdrachtgevers en de uitvoerders van projecten en programma’s is te groot. Opdrachtgevers krijgen niet de verandering die zij willen.

Organiseren

Doelen vragen om eigenaren

Op 22 april organiseerde ik namens de PGM Community een avondsessie over batenmanagement, gefaciliteerd door Michiel van der Molen.

Organiseren

Eigenaars en verantwoordelijkheid

Professionals in project- en programmamanagement hebben sterk de aandacht gelegd bij het de klus zelf en vergeten de organisatie.

Organiseren

Organisaties kantelen naar programma’s

Deze week kwam het weer voorbij: het idee om een organisatie ’te kantelen naar programma’s’. Bezint eer gij begint!

Organiseren

Geld speelt geen rol

Voormalig ombudsman Brenninkmeijer denkt dat de Balkendenorm de oorzaak is van het falen van grote projecten en programma’s.

Organiseren

Sturing programma TOP 600

De sessie van de PGM Community van 27 oktober ging over het programma TOP 600 van de gemeente Amsterdam. Over het management van het programma.

Organiseren

Goed voorbeeld doet volgen

Gewoon doen en veel communiceren. Dat blijft me bij van de aanpak van Casper Hermans op het PGM Open van 4 februari. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is het niet altijd.

Organiseren

Programma zonder middelen

Een grotere gemeente werkt sinds ruim een jaar met programma’s. De lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor de middelen. Dat functioneert dus niet.

Organiseren

Directie gaat sturen

De directie van een gemeente presenteert een nieuwe opzet van de aansturing van programma’s. Het MT wil zelf de rol van opdrachtgever gaan oppakken.

Organiseren

Verschillende typen programmamanagers

De positionering van een programma heeft consequenties voor de rol van de programmamanager. Bij elke positie past een ander type programmamanager.

Organiseren

Vier grondvormen voor programmaorganisaties

In het hoofdstuk Organiseren beschrijven we vier grondvormen voor programmaorganisaties en hun samenhang met de permanente organisatie.