Besturen

In deze weblog delen we nieuwtjes, ervaringen en verwonderingen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Als je bent geregistreerd op Werken aan Programma’s en inlogt, kun je reageren op weblogs. Je hebt dan ook toegang tot alle downloads. Wil je zelf ook een blog schrijven op de site, dan ben je van harte uitgenodigd om gastblogger te worden.

Besturen

Agile programmamanager balanceert leren en realiseren

Als je een programma op een wendbare manier wil inrichten (bijvoorbeeld omdat de context snel verandert), is het belangrijk om het leren een goede plek te geven. En om dat in een balans te brengen met het realiseren.

Besturen

Agile programma is meer dan ‘niet in beton gegoten plan’

In mijn optiek vraagt het om zorgvuldige afweging hoe wendbaar een programma moet zijn én waarom. Soms meer, soms minder. Wat kun je vervolgens doen om wendbaarder te worden?

Besturen

Training Agile programmamanagement

In deze training gaan Henny Portman en ik dieper in op de verbinding tussen agile werken en programmamanagement. Interesse? Laat het ons weten!

Besturen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: klaar voor?

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Voor gemeentelijke programmamanagers de hoogste tijd om de balans op te maken: wat hebben we (nog niet) bereikt en wat betekent dit?

Besturen

Sturen en verantwoorden in provinciale opgaven

Sturen en verantwoorden in complexe provinciale opgaven krijgt een andere betekenis. Naast ‘meten’ neemt ‘merken’ van (subjectieve) gevoelens en op gang gebrachte beweging aan belang toe.

Besturen

Raffinaderij of ecologie? Programma’s voor maatschappelijke verandering

Programma’s die maatschappelijke verandering wensen te beïnvloeden moeten op adaptieve leest geschoeid zijn, zo betoogt Erwin van Veen.

Besturen

Randvoorwaarden als verlanglijstje

Verkeerde interpretatie van ‘randvoorwaarden’ leidt tot veel onvervulde wensen in programma’s.

Besturen

Sturen met Sophiq

Al lange tijd ben ik op zoek naar een moderne ondersteuning van het besturen van een programma: een app, een site, software,. Via een aanbeveling van de gemeente Kerkrade was ik vandaag bij Sophiq.

Besturen

Voortgangsrapportage voor programma’s

Onder Materialen hebben we een format voor een voortgangsrapportage van een programma toegevoegd.

Besturen

Tijd voor batenmanagement?

Batenmanagement schijnt hip te zijn. Toch blijkt dat er maar helemaal aan te liggen wie je het vraagt!

Besturen

One size doesn’t fit all

Het rapporteren binnen een programma vraagt om maatwerk. Je kunt niet alle activiteiten over één kam scheren.

Besturen

Uithoudingsvermogen in programma’s

Een programma vraagt meestal flink wat uithoudingsvermogen, want voordat de effecten zichtbaar worden: dat duurt wel even.

Besturen

Hoe organiseer je flexibiliteit in programma’s?

Hoe organiseer je flexibiliteit in programma’s? Hoe behoud je ruimte voor actuele ontwikkelingen, creativiteit en nieuwe inzichten?

Besturen

Agile op programma-niveau

Gisteravond een mooie discussie met collega’s over de toepassing van Agile en Scrum in programma’s. De vraag is hoe je Agile kan toepassen op programmaniveau.

Besturen

Sturing op flexibiliteit en doelgerichtheid met Strategy Testing

Debra Ladner van The Asia Foundation heeft een instrument ontwikkeld, genaamd Strategy Testing, om het sturen op flexibiliteit in programma’s te ondersteunen.