Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug ligt aan de rand van de randstad waar vele miljoenen mensen wonen en werken. De druk op het gebied is groot. Alleen door in goede balans nieuwe woongebieden of bedrijventerreinen te realiseren en op andere plekken nieuwe natuur te maken, kan het gebied de toekomst aan. Meer kwaliteit in het gebied betekent ook dat in het gebied wordt gezocht naar een balans tussen wonen, werken, zorg, natuur & recreatie.

Hart van de Heuvelrug is een programma waarin ruim 25 projecten in het gebied tussen Soest, Zeist en Amersfoort worden uitgevoerd. Van ecoduct tot bedrijventerrein, van nieuwe natuur tot woningbouw. Wonen, werken, natuur, recreatie en zorg worden ontwikkeld en leveren samen een betere kwaliteit in het gebied. 17 Partners maken het samen mogelijk, onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.

Programma Hart van de Heuvelrug

Met het programma willen ze de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. Dat betekent onder andere dat ze de natuur in het gebied behouden, ruimte maken voor nieuwe natuur en dit met elkaar verbinden.Dat verbinden gebeurt onder andere door de 5 ecoducten in het programma. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Bekijk hier een mooi filmpje over het programma Hart van de Heuvelrug:

Meer informatie over dit programma is te vinden op deze website.