HomeGedachtegoedOntwikkelen

Ontwikkelen

Het achtste thema binnen Werken aan Programma's is Ontwikkelen. Dit richt zich op het steeds beter worden in het doen van een specifiek programma en op het werken aan programma’s in het algemeen in de organisatie. Wij zien dat er in programma’s ontzettend veel geleerd wordt, maar dat het tegelijkertijd ook nog wel eens lastig is om die leerervaringen te ‘vangen’. Alle focus is namelijk gericht op de uitvoering. Wij zien echter veel mogelijkheden om het leren en ontwikkelen van mensen hier een plek te geven.

Dat leren en ontwikkelen moet niet alleen ten dienste staan van een programma, maar ook van de toekomst van de betrokkenen zelf, het programmamanagement in de organisatie en van de organisatie zelf. Een deel van het werk van de programmamanager zou dan ook gericht moeten zijn op het ondersteunen van dit proces. Het thema ontwikkelen betreft alle activiteiten die te maken hebben met het verbeteren (professionaliseren) van de manier waarop in de organisatie aan programma’s gewerkt wordt. 

Het hoofdstuk Ontwikkelen moet nog verschijnen.

 

Scan voor (project en) programma review

Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. De omstandigheden zijn daarvoor gewoonweg te veranderlijk. Een open deur natuurlijk. En toch is stevige, tussentijdse reflectie op een programma (of project) met de belanghebbenden nog zeker geen gemeengoed in de praktijk van veel organisaties. Hoewel de theorieboeken vol staan van het belang van regelmatige reviews en evaluaties op het verloop van projecten en programma’s: wij zien dit in de praktijk nog maar weinig goed gebeuren. Vaak wordt de tijd er niet voor genomen en daarmee blijven veel lessen liggen.

Daar is dus nog een hele wereld in te winnen en daar dragen we graag aan bij. Mede daarom hebben we een handige reviewscan ontwikkeld waarmee je op een snelle en doeltreffende manier in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een specifiek programma (of project) én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. Zo’n review geeft ook leerpunten voor een volgend project of programma en voor het ontwikkelen van project- en programmamanagement breder in een organisatie.

De mensen die direct met het programma (of project) te maken hebben, reageren online op een lijst met 50 stellingen. De stellingen zijn geformuleerd op basis van jarenlange expertise met projecten en programma’s en betreffen die factoren die in onze ervaring het verschil maken tussen projecten en programma’s die slagen of falen. Samengevat is dit terug te brengen tot 5 categorieën: zingeving, eigenaarschap, aanpak, kernteam en sturing. Het reageren op de stellingen is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen.

Interesse? Neem dan vooral eens contact op of download de brochure, dan nemen we je mee in de mogelijkheden en toepassing.

 

Dit boek als download

Je kunt de hoofdstukken van het boek Werken aan Programma's als pdf-bestand downloaden. Daarvoor klik je hieronder op de kaft.

 

Search icon