Over Niels van Loon

Niels is programmamanager bij NOVAIM en heeft jarenlange ervaring in het leiden van meerjarige programma’s bij organisaties in diverse sectoren. Zijn kracht als programmamanager ligt in het verbinden van mensen met elkaar en met de opgave om samen tot resultaten te komen die anders buiten bereik blijven. Daarnaast ondersteunt hij organisaties bij het professionaliseren van programmatisch werken. Specifieke onderwerpen waaraan Niels graag werkt zijn de rol van de opdrachtgever (het belang van die rol wordt onderschat) en het inrichten van de besturing tussen programma en staande organisatie (de permanente staande organisatie is belangrijker dan het tijdelijke programma). Naast rollen als programmamanager heeft hij rollen als opdrachtgever en toezichthouder. In het verleden werkte hij voor onder meer Berenschot en Getronics. Sinds 2018 is Niels verbonden aan PGM Open, dat kennisuitwisseling over programmatisch werken voor en door programmamanagers stimuleert.

nielsvanloon@werkenaanprogrammas.nl
vanloon@novaim.nl
www.linkedin.com/in/linkedloon
www.novaim.nl