Inhoudsopgave

Hieronder vind je de inhoudsopgave van het boek Werken aan Programma’s. Zo kun je snel naar de informatie toe navigeren waarover je meer te weten wilt komen. Wanneer we nieuwe hoofdstukken publiceren, werken we de inhoudsopgave verder bij.

1. Kiezen

 • Inleiding
 • Een eigen visie op programma’s
 • Van routine, project en proces tot improvisatie
 • Programmamanagement (PGM): 8 thema’s en 4 stadia
 • Programma’s hebben een aantal kenmerken
 • Redenen om ergens een programma van te maken
 • Opvattingen en principes bij onze aanpak
 • Kiezen tussen verschillende benaderingen
 • Ter afsluiting, bezint voor je met programma’s begint!
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

2. Programmeren

 • Inleiding
 • Waar gaat het om bij ‘programmeren’?
 • Een programma doorloopt vier stadia
 • Ontwikkelen van de programmavisie
 • Identificeren en afbakenen van de doelen
 • Uitwerken van een geloofwaardige en haalbare strategie
 • Doorvertalen van de doelen naar baten
 • Definiëren van de inspanningen, resultaten, middelen en condities
 • Bepalen van de robuustheid van het programma
 • Structureren van het programma
 • Ter afsluiting, start met het waartoe!
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

3. Besturen

 • Inleiding
 • Waar gaat het om bij ‘besturen’?
 • Definiëren van de eisen aan de besturing
 • Plannen van het programma
 • Opnemen van de stand van zaken
 • Vergelijken, beoordelen en rapporteren
 • Voorstellen en kiezen van maatregelen
 • Nemen van maatregelen, evalueren en actualiseren
 • Ter afsluiting, besturen is vooruitzien!
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

4. Beslissen

 • Inleiding
 • Waar gaat het om bij ‘beslissen’?
 • Identificeren welke beslissingen er te nemen zijn
 • Vaststellen wie welke rol heeft in de besluitvorming
 • Bepalen welke informatie nodig is en in welke vorm
 • Vormgeven van het besluitvormingsproces
 • Sturen en beïnvloeden van het proces
 • Maken van keuzes en nemen van beslissingen
 • Uitvoeren en leren van besluiten
 • Ter afsluiting, beslissen is balanceren
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

5. Organiseren

 • Inleiding
 • Waar gaat het om bij ‘organiseren’?
 • Identificeren en vormgeven van rollen
 • Verkennen van omgeving en speelveld
 • Positioneren van de programmaorganisatie
 • Inrichten van de programmaorganisatie
 • Invullen van de rol van de programmanager
 • Inrichten van overlegstructuren
 • Bezetten van rollen door mensen
 • Ter afsluiting, organisatie is per keer op maat!
 • Bijlage: Kerntaken sleutelspelers
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

6. Samenwerken

 • Inleiding
 • Waar gaat het om bij ‘samenwerken’?
 • Komen tot gedeelde ambitie en doelen
 • Verbinden van belangen en spelers
 • Werken aan vruchtbare samenwerkingsrelaties
 • Benutten van ieders diverse kwaliteiten
 • Communiceren met de omgeving
 • Organiseren van het samenwerkingsverband
 • Managen van het proces naar samenwerking
 • Ter afsluiting, programma’s kunnen niet zonder samenwerking
 • Bijlage: Inspiratiebronnen

7. Leidinggeven

Gezien de cruciale rol van de programmamanager en zijn leiderschap in het realiseren van een programma hebben Jo Bos, Helmuth Stoop en ik over dit thema een apart boek geschreven: Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven (2018). Dit thema is dus niet apart uitgewerkt in Werken aan Programma’s. In aanloop naar het PGM Open 2017 hebben we ook portretten gemaakt van 17 programmamanagers. Daarin gaan we in op hun leiderschap. Stuk voor stuk mooie, kwetsbare verhalen met veel lessen. Je kunt ze hier downloaden.

8. Ontwikkelen