HomeGedachtegoedLeidinggeven

Leidinggeven

Het zevende thema binnen Werken aan Programma's is dat van Leidinggeven. Hierbij gaat het specifiek om de rol van de programmamanager als leider. De manier waarop die rol wordt ingevuld kan sterk verschillen tussen programma’s en zelfs tijdens de uitvoering van een programma andere vormen aannemen. Bij dit thema gaat het bijvoorbeeld om de keuze voor een passende stijl en de invulling van de eigen rol als programmamanager, in verhouding tot de andere betrokkenen, en om het omgaan met thema's als macht, eigenaarschap en vertrouwen.

 

Niet één beste vorm van leiderschap

Er is niet één beste stijl van leidinggeven of één beste vorm van leiderschap voor een programma. Elke stijl en vorm heeft voor- en nadelen. De keuze is onder meer afhankelijk van de opgave, de mensen waarmee en de organisatie waarbinnen het programma plaatsvindt. Kiezen van een bepaalde vorm van leiderschap klinkt ook makkelijker dan het is. Voor een belangrijk deel voert dit terug op onderliggende overtuigingen en waarden. De manier van invullen van je leiderschapsrol bepaalt in belangrijke mate wel de effectiviteit van jou als programmamanager.

 

17 portretten van programmamanagers

In 2017 en 2018 werken Helmuth Stoop, Jo Bos en ik aan een aparte publicatie over het leiderschap van de programmamanager, het thema dat centraal stond tijdens het PGM Open 2017 (2 februari 2017). Als opmaat naar het event hebben we een aantal programmamanagers geïnterviewd (verschillend in leeftijd, generatie, rolinvulling, m/v, overheid en bedrijfsleven, soort programma). Hiervan hebben we portretten gemaakt die we eerst op de site van het PGM Open hebben gepubliceerd en nu ook hieronder. Stuk voor stuk kwetsbare verhalen met veel lessen.

In onze interviews zijn we dicht op de huid van de programmamanagers gekropen en hebben we hun professionele blikken en persoonlijke verhalen gevangen. Als je de portretten leest, stel je dan eens de vraag: wat is mijn verhaal als programmamanager? Hoe vul ik mijn leiderschap in? Welke vragen kom ik dan tegen en hoe ga ik daarmee om? 

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen 

“Ik geloof in andere mensen helpen, ben dienstbaar. In die zin voel me meer een regisseur, een dirigent.” - Hans van Leeuwen, programmamanager Dirigentem

Lees meer

Bertwin van Rooijen

Bertwin van Rooijen

“Zien en herkennen waar mensen gelukkig, maar ook ongelukkig van worden, daar zit de energie.” - Bertwin van Rooijen, programmamanager Via Breda

Lees meer

Mariken van der Lubben

Mariken van der Lubben

“Soft skills zijn belangrijk bij informeel leidinggeven, waar het in een programma vaak om gaat.” - Mariken van der Lubben, programmamanager Antibioticaresistentie, RIVM

Lees meer

Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn

“We doen het voor een veiliger, schoner en duurzamer Nederland. Geen enkele partij kan dat alleen, je moet het écht samen doen.” - Dirk-Jan de Bruijn, programmamanager Truck Platooning Challenge

Lees meer

Elisabeth Minnemann

Elisabeth Minnemann

“Je kunt de waarheid als een natte washand gooien of als een warme handdoek omslaan.” - Elisabeth Minnemann, programmamanager Internationale Stad, Den Haag

Lees meer

Frederik Jansen

Frederik Jansen

“Om mensen op alle posities te beïnvloeden, moet je aansluiten bij de werkelijkheid van de ander.” - Frederik Jansen, programmamanager Twente Safety & Security

Lees meer

Jeroen Fukken

Jeroen Fukken

“Creëer het moment om samen door de hoepel te springen” - Jeroen Fukken, programmadirecteur Beter en Meer, NS & ProRail

Lees meer

Niels van Loon

Niels van Loon

“Als mens is iedereen gelijk, maar je hebt allemaal een andere rol.” - Niels van Loon, programmamanager Pallas programma bij Vitens, Novaim

Lees meer

Marijke Andeweg

Marijke Andeweg

"Door vertrouwen en ruimte krijg je vleugels" - Marijke Andeweg, programmamanager gemeente Amsterdam

Lees meer

Marieke Stam

Marieke Stam

“Voor mij is wezenlijk: de overheid nog meer legitimiteit geven om te doen wat ze moet doen.” - Marieke Stam, programmadirecteur Taskforce Werkgelegenheid, Den Haag

Lees meer

Caspar Hermans

Caspar Hermans

“Op het donkerste moment besloot ik: het gaat me gewoon niet gebeuren dat het niet lukt, ik heb hier ‘ja’ tegen gezegd.” - Caspar Hermans, programmadirecteur Taskforce Brabant Zeeland

Lees meer

Roeland Hillen

Roeland Hillen

“Bij alles wat je doet, moet je betrouwbaar willen zijn.” - Roeland Hillen, programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lees meer

Marjon Bachra

Marjon Bachra

“Je moet de moed hebben om bepaalde beslissingen te nemen, zonder dat je weet wat het resultaat is.” - Marjon Bachra, programmamanager Jongeren Op Gezond Gewicht

Lees meer

Fokke Aukema

Fokke Aukema

“Als het stormt, moet de kapitein aan dek zijn” - Fokke Aukema, programmamanager Deeltijdonderwijs, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Lees meer

Peter Coesmans

Peter Coesmans

“We creëren een waarheid met z’n tweeën. Komt er een derde bij, dan verandert ook de waarheid.” - Peter Coesmans, programmamanager Automated Sequence Execution, ASML

Lees meer

Fons Meijer

Fons Meijer

“Als ik hoor ‘ik ben ermee bezig’, dan voel ik nattigheid.” - Fons Meijer, programmadirecteur Spoorzone Tilburg

Lees meer

Han Nichting

Han Nichting

“Ik wil geen storyteller zijn die dé waarheid vertelt. Ik wil iets vertellen waar anderen hun waarheid uit kunnen halen” - Han Nichting, vm programmamanager fusie ministerie IenM

Lees meer

 

 

We hebben ook enkele filmpjes opgenomen van de programmamanagers, waarin ze stukjes van hun verhaal vertellen:

 

Marieke Stam

Frederik Jansen

 

Marjon Bachra

 

Caspar Hermans

 

Wil je meer lezen over het leidinggeven aan programma's, dan bieden deze boeken ook interessant materiaal:

Daarnaast kun je ook eens je licht opsteken bij de vernieuwde Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA, de internationale vakvereniging van project-, portfolio- en programmamanagers. 

Heb je andere leestips? Laat het ons weten!

 

Dit boek als download

Je kunt de hoofdstukken van het boek Werken aan Programma's als pdf-bestand downloaden. Daarvoor klik je hieronder op de kaft.

 

Search icon