Beter Benutten

Elke dag komen er mensen te laat op hun werk door drukte op de weg tijdens de spits. De economische schade door files kan daarom behoorlijk oplopen. Beter Benutten is een nationaal programma met de doelstelling om files op de drukste punten met 20 procent te verminderen en reisverbetering van deur tot deur in de spits tot 10 procent te verbeteren. Deze betere doorstroom moet gerealiseerd worden door weg, water en spoor beter te benutten en zo de druk van de belangrijkste knelpunten te verminderen.

Elke regio kampt met unieke fileproblemen en daarom ligt de oplossing hiervoor in een regionale aanpak. Een goede samenwerking tussen Rijk, regio en bedrijfsleven is daarom vereist om de regiospecifieke problemen op te lossen. In totaal zijn er 355 maatregelen afgerond of in gang gezet om dit te faciliteren. Alle maatregelen van Beter Benutten richten zich op de betere bereikbaarheid van bestemmingen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn onder andere het vermeerderen van fietsenstallingen bij stations en het verbeteren van reisinformatie. Maar ook het verkorten van wachttijden bij sluizen en het vergroten van de betrouwbaarheid van vaartijden vallen onder de oplossingen.

Het programma Beter Benutten is in 2011 van start te gegaan en wegens succesvolle resultaten in 2014 verlengd tot en met 2017. In de periode van 2014 en 2017 ligt de nadruk van het programma vooral op het verbeteren van faciliteiten die de reizigers beter in staat stellen op zo snel mogelijke wijze plek van bestemming te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van vernieuwde reisinformatiediensten en in-car technology.

Bekijk hier een mooi filmpje over het programma Beter Benutten:

Beter Benutten is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De realisatie van het programma kost in totaal 1.4 miljard euro. Meer informatie over het programma is te vinden op deze website.