Coaching en intervisie

We coachen onder meer programmamanagers, programma-eigenaren en programmateams in hun ontwikkeling naar professioneel programmamanagement, professioneel programma-eigenaarschap (opdrachtgeverschap) of op andere thema’s. Ook begeleiden we intervisiegroepen voor project- en programmamanagers. Dit kan onderdeel zijn van een breder ontwikkeltraject in een organisatie, maar kan ook op zichzelf staan.

Regelmatig horen wij van programmamanagers dat ze tegen allerlei vraagstukken aanlopen in hun praktijk en dat ze daarover graag wat vaker zouden sparren met collega’s uit andere organisaties. Dat kan! Wij faciliteren ook open intervisiegroepen. Hierin bespreken we actuele, vaak ook persoonlijk getinte, vraagstukken die gerelateerd zijn aan het werken in projecten of programma’s. De sessies leveren vaak veel nieuwe inzichten op.

Intervisie is een begeleid gesprek, vaak tussen vakgenoten. Onderwerp van gesprek is het werk en de daaraan gerelateerde vraagstukken. Oogmerk is dat de deskundigheid van de deelnemers aan het gesprek wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Vaak bespreken de deelnemers zaken waar ze tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde werkwijze waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

Zoek je een coach of wil je regelmatig met een groepje collega’s reflecteren op je werk en daarbij kennis en ervaring uitwisselen? Meld je dan aan voor een coachingsgesprek of een intervisiegroep via het contactformulier.