Uitgelicht

In deze weblog delen we nieuwtjes, ervaringen en verwonderingen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Als je bent geregistreerd op Werken aan Programma’s en inlogt, kun je reageren op weblogs. Je hebt dan ook toegang tot alle downloads. Wil je zelf ook een blog schrijven op de site, dan ben je van harte uitgenodigd om gastblogger te worden.

Uitgelicht

Tjipcast over goed programmamanagement

Op 4 juli jl. ging ik samen met Niels van Loon in gesprek met Tjip de Jong, onder meer bekend van zijn veelbeluisterde Tjipcast over het thema van het PGM Open Event 2023: professioneel werken in programma’s

Uitgelicht

Eigenaarschap in organisaties ontrafeld

Eigenaarschap is een belangrijk thema in programma’s. Maar hoe geef je dat nu goed vorm? We hebben een artikel geschreven (in NL en EN) waarin we hier dieper op ingaan en er houvast bij geven.

Uitgelicht

Ontwikkelen van programmamanagement

Het goed doen van programma’s gaat nog niet vanzelf. In dit white paper introduceren wij een meer systemische benadering voor het ontwikkelen van programmamanagement.

Uitgelicht

Boek Leiderschap van de programmamanager

Begin december 2018 is het boek verschenen dat ik met Jo Bos en Helmuth Stoop heb geschreven: Leiderschap van de programmamanager. Het boek geeft veel inspiratie om te werken aan je leiderschap!

Uitgelicht

PGM Open, hét event over programmamanagement

Een dag vol met ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. In verrassende vormen, met verleidelijke inhoud en onconventionele verbindingen.

Uitgelicht

Open trainingen programmamanagement

Wil je jezelf ontwikkelen als programmamanager? Volg onze intensieve training programmamanagement, die we meerdere keren per jaar en in diverse varianten aanbieden. Van harte welkom!

Uitgelicht

Samenwerken in coalities

Om de context van samenwerkingsopgaven te duiden is er het Spectrum van Coalitievorming ontwikkeld. Dit is ook behulpzaam voor programma’s.

Uitgelicht

Verschillende typen programmamanagers

De positionering van een programma heeft consequenties voor de rol van de programmamanager. Bij elke positie past een ander type programmamanager.

Uitgelicht

Vier grondvormen voor programmaorganisaties

In het hoofdstuk Organiseren beschrijven we vier grondvormen voor programmaorganisaties en hun samenhang met de permanente organisatie.

Uitgelicht

Communicatie in besluitvorming

In het besluitvormingsproces over programma’s vindt veel communicatie tussen de betrokkenen plaats. Hoe geef je daar op een goede manier vorm aan?

Uitgelicht

Regisseer de besluitvorming in programma’s

Besluitvorming is een complex proces. Het heeft het een formele, gestuurde en geplande kant en een informele, ongestuurde en ongeplande kant. Hoe regisseer je dat?

Uitgelicht

Sturen op flexibiliteit in programma’s

Met de opkomst van Agile management is de aandacht voor flexibiliteit en wendbaarheid in organisaties sterk gegroeid. Hoe ziet dat eruit voor programma’s?

Uitgelicht

Bestuur je programma cyclisch

Het besturen van een programma is een continue, cyclische activiteit. Regelmatig toets je hoe het ervoor staat en neem je maatregelen om op koers te komen.

Uitgelicht

Onderzoek disfuncties in je programma

Aan de hand van het Veranderkrachtmodel van Ten Have kun je zogenaamde disfuncties in je programma onderzoeken en daarmee de robuustheid bepalen..

Uitgelicht

DIN visualiseert samenhang

Een programma is een samenhangend geheel van doelen, inspanningen en middelen. Een Doelen-Inspanningen-Netwerk visualiseert die samenhang.

Uitgelicht

Principes bij het werken aan programma’s

Aan onze aanpak van programma’s ligt een manier van kijken naar mensen en organisaties ten grondslag en aantal principes dat daarop gebaseerd is.

Uitgelicht

Waarom zou je met een programma werken?

Er zijn allerlei redenen om een opgave programmatisch aan te pakken. Soms zijn dat offensieve redenen, soms meer defensieve redenen. Wat geldt bij jou?

Uitgelicht

Programma’s hebben een aantal kenmerken

Programma’s hebben een aantal kenmerken. Met behulp hiervan kun je te bepalen of een bepaalde opgave zich leent voor een programmatische aanpak.

Uitgelicht

Programmamanagement bestaat uit 8 thema’s

We onderscheiden bij programmamanagement acht thema’s: van kiezen tot en met ontwikkelen. Ieder programma vraagt een andere inzet van deze thema’s.

Uitgelicht

Deel een programma op in stadia

We kennen de levensloop van programma’s vier stadia toe: een oriëntatie-, opbouw-, uitvoerings- en afbouwstadium. Daarbinnen zijn fases te onderscheiden.

Uitgelicht

Kies bewust voor een programma

Het is belangrijk bewust te kiezen voor een bepaalde manier van werken bij een opgave, om zo die opgave met het goede gereedschap te lijf te gaan.