Artikelen

In de loop der tijd hebben we naast boeken ook verschillende artikelen geschreven over programmamanagement en onderdelen daarbinnen. Je vindt ze bij de Downloads.

Begin 2020 schreven Manon Ruijters en ik het white paper Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement. Ondanks dat programma’s al lang niet meer nieuw zijn, gaat het goed doen ervan nog niet vanzelf. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het ontwikkelen van deze manier van werken vaak te smal wordt aangepakt: er wordt vooral ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van de programmamanagers. In het white paper introduceren we een meer integrale en systemische benadering voor het ontwikkelen van programmamanagement. Overigens is de manier van kijken die we beschrijven ook waardevol voor het ontwikkelen van andere manieren van werken, zoals projectmatig werken, opgavegericht werken en agile werken.

Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement

Voor Projectie Magazine schreven Theo van der Tak en ik in 2014 een artikel over strategievorming in programma’s: Geen programma zonder strategie. Dit is mede gebaseerd op het hoofdstuk Programmeren uit Werken aan Programma’s. De gedachte is dat elk programma voorzien moet zijn van een doordachte strategie, om te voorkomen dat het een losse verzameling van doelen, inspannigen en middelen wordt.

Geen programma zonder strategie (Projectie)

In de Canon van het leren (2012) schreef ik een artikel over Mindsets, gebaseerd op het werk van Carol Dweck. Een interessant vraag is: hoe zou de gemiddelde mindset van een programmamanager eruit zien? En wat zou het effect op programma’s zijn van een meer groeigerichte mindset? Laat je gedachten met dit artikel eens gaan over jouw mindset.

Mindsets (Canon van het leren)

Oudere artikelen

Hieronder hebben we enkele al wat oudere artikelen opgenomen, waarnaar we in ons boek ook verwijzen. Dat geldt in het bijzonder voor de Engelstalige artikelen van Ferns en Pellgrinelli.

De RISMAN-methode ook voor programma’s (Projectie)

Programma’s moeten passen (Projectie)

Laat de flexibele controller opstaan (Controllers Magazine)

Programme management: organising project-based organisations (Int.J.Project Management)

Developments in programme management (Int.J.Project Management)