Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)


Een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.


Dat is het doel van het nationaal programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De aanleiding tot dit programma is het hoge aantal kinderen met overgewicht in Nederland. Één op de zeven kinderen is te zwaar. Dit programma zet zich in om jongeren via hun omgeving te bereiken met als doel op deze manier overgewicht te bestrijden. Door de omgeving en mensen in de nabije omgeving te veranderen in een gezonde omgeving, wordt het maken van gezonde keuzes weer logisch.

Het bovenstaande streven wordt daarom concreet vertaald naar de voglende twee doelstellingen voor 2020:

  1. Een gezonde omgeving met structurele aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder voor ten minste 1 miljoen kinderen en jongeren in Nederland
  2. In 75 JOGG-gemeenten een stijging te zien is van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht.

Gemeenten kunnen zich aansluiten bij deze JOGG doelstellingen door middel van de zogenaamde JOGG-aanpak.  De gemeente richt zich hierbij in hun aanpak van overgewicht op wijken waar de problemen het grootst zijn en benoemen een JOGG-regisseur die als een spin in het web fungeert in de wijken. Met advies, coaching en materiaal worden initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden om zo de gezondheid van jongeren te verbeteren. Mede door de intensieve publiek-private samenwerkingen wordt de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderd zodat de gezonde keuze weer de norm wordt!

1280X720img-high14150153433500.jpg

Dit programma is een initiatief van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht. Meer informatie is te vinden op de website van het programma.