Ruimte voor de Rivier

In Nederland is steeds meer kans op overstromingen, omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. De bodem achter de dijken is gedaald. Bovendien regent het vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie.

Het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Het is een bijzonder programma:

  • In het doel: een veiliger rivierengebied voor de vier miljoen Nederlanders die door Ruimte voor de Rivier behoed worden voor overstromingen.
  • In de grootte: op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek worden projecten uitgevoerd om het water vrijer te laten stromen.
  • In de tijd: het programma loopt van 1995 tot nagenoeg 2015.
  • In het budget: 2,3 miljard euro.

Programma Ruimte voor de Rivier

Het programma bestaat uit een keten van meer dan 30 samenhangende projecten die de veiligheid van het hele rivierengebied verbetert. Keerzijde van dit keteneffect is dat er offers geleverd moeten worden, soms ook door bewoners en bedrijven in gebieden die zelf weinig last hebben van hoogwater.

De bestuurlijke samenwerking is vernieuwend. Het rijk geeft de randvoorwaarden en de regio krijgt maximale ruimte voor de invulling. Regionale en lokale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) bedenken de plannen samen met bewoners en bedrijven en voeren deze waar mogelijk zelf uit. Ook samenwerking met de markt wordt op een hoger niveau getild: aannemers worden vroegtijdig betrokken.

Delegaties vanuit de hele wereld komen naar ons land om de projecten te bezichtigen. Ze laten zich inspireren door onze integrale gebiedsaanpak en de manier van samenwerken. Kennis en ervaringen die Ruimte voor de Rivier graag deelt in internationale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie over dit programma is te vinden op deze website.