Wegwijzer

We kunnen ons goed voorstellen dat je niet de tijd hebt om alles op deze website door te lezen. Bovendien kan het zijn dat je op zoek bent naar een specifiek onderwerp over programmamanagement.

In deze wegwijzer vind je diverse manieren om snel de gewenste informatie te vinden. Je treft hier onder meer iets over de doelgroepen die wij voor ogen hebben en de opzet en de inhoudsopgave van het boek. Ook hebben we een aantal veelgestelde vragen over programma's en hun antwoorden opgenomen. 

Daarnaast geven we hier een lijst met de belangrijke begrippen binnen programmamanagement en een overzicht van onze inspiratiebronnen (de literatuurlijst). 

Gemakshalve en omwille van de leesbaarheid gebruiken we op deze website de jij en hij/hem-vorm. Uiteraard bedoelen we met dat laatste ook vrouwelijke personen.