Privacyverklaring

Versie van 17 mei 2018

Bedankt voor je bezoek aan Werken aan Programma’s!

Je bent op een plek aangekomen waar het delen van kennis en informatie een groot goed is. Een deel van die kennis en informatie is vrijelijk toegankelijk, een deel is afgeschermd maar makkelijk benaderbaar en tot weer een ander deel krijg je toegang wanneer wij een samenwerkingsrelatie aangaan.

We vinden het leuk als je je registreert en als je contact met ons opneemt om nader kennis te maken en te verkennen of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Bij dit alles laat je wel online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Wij zijn vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze verklaring dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dicht bij wat wij belangrijk vinden en bij wat wij willen uitstralen met deze website. We willen dat je op deze plek makkelijk je weg kunt vinden.

We behandelen je gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol

Uiteraard. Als je je registreert, gebruiken we je gegevens om je toegang te geven tot informatie die op deze website staat en om je pro-actief te informeren over ontwikkelingen op het vlak van programmamanagement, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief. Als je via mail of andere manieren contact met ons opneemt, gebruiken we je gegevens hoofdzakelijk om contact te onderhouden. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox vanzelfsprekend niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, je registreert en/of gebruik maakt van de diensten van Werken aan Programma’s, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer (vrijwillig), e-mailadres, LinkedIn-adres (vrijwillig), IP-adres (het adres vanaf waar je de website hebt bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.  Gaan we een (betaalde) samenwerkingsrelatie aan, dan zullen we aanvullende gegevens moeten hebben, zoals een adres en betalingsgegevens.

Waarom vragen we die gegevens op?

We gebruiken je gegevens om contact op te nemen en te onderhouden, om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en om je te informeren over relevante, aan onze dienstverlening gerelateerde zaken, waaronder het toesturen van onze nieuwsbrief (dat laatste doen we af en toe en je kunt je makkelijk uitschrijven). De informatie die je deelt, slaan we zorgvuldig op. Je gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website (maar ook dit doen we maar mondjesmaat).

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten.

Persoonsgegevens kunnen buiten de EER – de Europese Economische Ruimte – worden verwerkt. Meer in het bijzonder in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen door de betreffende partij, in het bijzonder Dropbox, Apple en Microsoft. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Technische en functionele cookies worden gebruikt om deze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te verbeteren. Ze maken geen inbreuk op je privacy. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben we geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Links op de website – hun verantwoordelijkheid

Op de website zijn verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Ze worden veilig online opgeslagen, onze computers en die van onze verwerkers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat ze op deze website worden bewaard voor de duur dat je geregistreerd ben. Als je je registratie verwijdert, worden je gegevens ook verwijderd. Wanneer het gaat om opdrachten waar je ons voor inschakelt, is het lastiger om aan te geven. Vaak merken we dat het handig is om gegevens dan wat langer te bewaren, omdat we dan kunnen terugzoeken wat onze correspondentie was en hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren. En net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem dan vooral contact met ons op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

We updaten deze verklaring als het nodig is

Mogelijk hebben we niet aan alles gedacht of veranderen er dingen in de tussentijd. Daarom kunnen we deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Nieuwe versies publiceren we hier.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via:

Werken aan Programma’s
www.werkenaanprogrammas.nl
bjornprevaas@werkenaanprogrammas.nl
+31653166949

Werken aan Programma’s is onderdeel van Good Work Company.

Good Work Company BV
Nieuwlarenweg 12
1251 KA Laren
www.goodworkcompany.nl
bjornprevaas@goodworkcompany.nl
+31653166949

Dank voor het lezen!

Hartelijke groet, Björn Prevaas