Doelgroepen

Wij richten ons met Werken aan Programma’s voornamelijk op mensen die doelen willen (laten) realiseren in en met organisaties die complex, uniek en belangrijk zijn, maar die niet via de reguliere weg tot stand komen. Of, nog iets specifieker, mensen die:

  • doelen willen realiseren die complex, uniek en belangrijk zijn
  • dergelijke opgaven serieus nemen en niet maar wat aan willen rommelen
  • behoefte hebben aan overzicht, samenhang en een doelgerichte focus
  • geloven in een praktische, werkbare en deels planmatige aanpak
  • bereid zijn om daar tijd en energie in te investeren en zich eraan te committeren
  • programmamanagement serieus nemen als vakgebied en onderscheiden van projectmanagement
  • zicht willen krijgen op de manieren waarop programma’s een succes kunnen worden

We hebben hierbij de beslissers in organisaties in gedachten: directeuren, leden van de Raad van Bestuur, afdelingsmanagers, en dergelijke. Daar worden keuzes gemaakt over hoe er aan de realisatie van de strategie van de organisatie gewerkt wordt en welke plek programma’s daarbij innemen. Zeker wanneer je opdrachtgever van een programma bent, vind je de nodige houvast.

Natuurlijk denken we ook, en vooral, aan degenen die een rol hebben in de vormgeving en uitvoering van een programma, zoals programmamanagers, lijn- en stafmanagers, verandermanagers, projectmanagers en projectleiders. En ondersteuners van programma’s, zoals programmasecretarissen, adviseurs, risicomanagers, communicatiespecialisten, programmacontrollers, hoofden van programmabureaus, auditors, en dergelijke.