Boeken

Werken aan Programma's is uiteraard niet het eerste boek over programmamanagement. Twynstra Gudde, waar ik tot eind 2017 werkte, was er als de kippen bij toen programmamanagement wat begon te worden. De basis voor het gedachtegoed van Werken aan Programma's ligt dan ook in Programmamanagement, Sturen op samenhang (2002 en herzien in 2006), geschreven door oud-TG collega's Gert Wijnen en Theo van der Tak. Samen met Theo schreef ik de eerste uitgave van Werken aan Programma's. Later heb ik die uitgave bewerkt en onder mijn eigen naam uitgebracht op deze site. Mogelijk publiceren we het materiaal ook nog eens als hardcopy boek, omdat we merken dat daar veel vraag naar is.

 

  

 

Eerder schreef Gert Wijnen samen met Rudy Kor ook Essenties van project- en programmamanagement (2005) en 50 Checklisten voor project- en programmamanagement (2001). Het allereerste boek van Gert over programmamanagement was Programmamanagement, Doelgerichte aanpak van complexe vraagstukken (1994). Dat is echter niet meer verkrijgbaar.

 

     

 

In 2016 publiceerde ik samen met Theo van der Tak en Hans Cremer het boek Program Canvas, vergezeld van posters en kaartenset met hulpvragen. Dit materiaal wordt in veel organisaties gebruikt voor het samen bouwen van programma's, omdat het canvas daarbij praktische handvatten biedt.

 

     

 

Gezien de cruciale rol van de programmamanager en zijn leiderschap in het realiseren van een programma hebben Jo Bos, Helmuth Stoop en ik over dit thema een apart boek geschreven: Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven (2018). Dit thema is dus niet apart uitgewerkt in Werken aan Programma's (al besteed ik er in het hoofdstuk over Organiseren wel enige aandacht aan). 

In ons boek hebben we 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager, zoals het bouwen aan vertrouwen en het omgaan met macht. Per thema hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen we je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. We hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder zult ontwikkelen!

 

 

Op Managementsite heeft Dirk-Jan de Bruijn een mooie review geschreven over het boek. Een fragment: '…toen ik eenmaal was begonnen, kon ik niet meer stoppen, die bijna 400 (!) pagina’s in één ruk uitgelezen. En ik moet zeggen: petje af heren Prevaas, Bos en Stoop. Want is weet uit eigen ervaring wat het is om een boek te schrijven – als je 80% van de tekstblokken hebt, is pas 20% van het werk verricht! Een uitgebreid naslagwerk waarin maar liefst veertien (jawel!) thema’s keurig zijn uitgewerkt en beschreven. Niet alleen voorzien van de laatste state of the art qua literatuur, maar ook steeds met uitstapjes naar daar waar het allemaal gebeurt: de praktijk (naar analogie van de grote Caesar: ‘de praktijk is dé leermeester van alle dingen’). En met een reeks van reflectievragen je aanzetten tot nadenken. Want een goed leerboek geeft niet alleen antwoorden, het stelt ook de juiste vragen. En verleid je tot bespiegelingen. Of tot mijmeringen over je eigen effectiviteit. Van die dingen.'

Ook Henny Portman schreef op zijn blog een mooie review. Zijn conclusie: 'Een standaardwerk voor de programmamanager en te hanteren naast de meer technische beschrijving van een programmamanagement methode en uiteindelijk veel waardevoller voor de programmamanager. Het is, zoals gezegd, een dikke pil van 400 bladzijden maar het boek is goed opgemaakt en leest vlot weg. Is het compleet? Moeilijk te beantwoorden maar binnen de clustering van 14 thema’s krijgen we een schat aan theoretische kaders, methoden, instrumenten, tabellen, technieken, werkvormen en testen om daarmee wel een heel compleet plaatje van jezelf en je programma neer te zetten. Uiteindelijk heb ik, na lang zoeken, nog een kleinigheid gevonden. Wellicht had binnen het thema integriteit een verwijzing naar de Codes of Ethics and Professional Conduct van zowel PMI als IPMA op zijn plaats geweest (iets voor het PGM Open Netwerk?). Voor mijzelf daarnaast ook een mooie aanleiding om bij mijn meer op de technische competenties gerichte MSP-trainingen aandacht aan het leiderschap van de programmamanager te besteden. De 14 thema’s zijn een mooie bron voor verdiepende discussies met de cursisten! Kortom een must voor de programmamanager!'

En ook Rijk Binnekamp deed op Management & Consulting een fijne duit in het reviewzakje: ‘Soms belooft de titel van een boek te veel en raak je tijdens het lezen teleurgesteld. Dat is bij Leiderschap van de programmamanager geenszins het geval. Mijns inziens belooft het juist te weinig. De auteurs hebben zich in de inleiding de gewetensvraag gesteld of het leiderschap van de programmanager nu zo anders is als die van andere typen managers. Ja, dat verschil zien de auteurs en volgens hen richt dit boek zich met name tot de programmamanager. Maar ik vind ze te bescheiden. Dit boek is namelijk veel breder toepasbaar en interessant voor iedereen die zich met management en/of leiderschap bezighoudt. Lees over het woord ‘programma’ heen en je hebt een dijk van een boek dat handelt over leiderschap van de manager.’