Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

Recente cijfers van ProRail laten zien dat er in het jaar 2015, 29 ongevallen hebben plaatsgevonden op spooroverwegen. Hierbij zijn 12 mensen omgekomen en 2 mensen zwaargewond geraakt. Dit cijfer was hoger dan het jaar daarvoor. In 2014 ging het nog om 23 ongevallen rondom spooroverwegen.

Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) moet zorgen voor vermindering van dergelijke incidenten. Het doel is de veilige en vlotte doorstroming van wegverkeer en treinen op overwegen te bevorderen door middel van innovatieve en kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop aantoonbaar vermindert.

Zowel specifieke als algemene maatregelen moeten zorgen voor de verbetering van de veiligheid van overwegen. Specifieke maatregelen zijn onder andere de aanpassing van verkeersinstallaties en –stromen, en nieuwe fiets- en verkeerstunnels. Het verkorten van dichtligtijden en gedragsbeïnvloeding van weggebruikers vallen onder meer algemene maatregelen.

Dit verbeterprogramma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal lopen tot 2028. Het ministerie trekt in totaal 200 miljoen uit voor de realisatie van dit programma. Het programma wordt uitgevoerd in samenhang met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en het project OV Saal.

Meer informatie over het LVO is hier te vinden: