Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten

Het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) is een netwerkprogramma dat beoogt het aantal mensen met chronische longziekten terug te dringen. Elk jaar sterven gemiddeld 35000 mensen aan een longziekte. Dit kan gaan om astma, COPD, sarcoïdose en longfibrose. Longpatiënten ervaren een hoge ziektelast en kunnen door hun ziekte vermindert participeren aan de maatschappij. Daarnaast zijn de kosten die bij een longziekte gepaard gaan, erg hoog. Het CBS schat deze kosten op ongeveer 3 miljard euro per jaar.

 


Het programma heeft 5 hoofddoelen om het aantal longpatiënten terug te dringen:

  • Doel 1: 25% minder opnamedagen in het ziekenhuis door astma en COPD
  • Doel 2: 15% vermindering verloren werkdagen door astma en COPD
  • Doel 3: 20% meer rendement van inhalatiemedicatie
  • Doel 4: 25% minder kinderen onder de 18 jaar die beginnen met roken
  • Doel 5: 10% minder doden door astma en COPD

Het NACL wordt uitgevoerd in de vorm van een netwerkprogramma. Hiermee wordt bedoeld dat de uitvoering van het programma op meerdere plaatsen en door verschillende organisaties plaatsvindt. Pijlers van het netwerkprogramma zijn: het aanjagen van initiatieven, vergroten van toegankelijkheid, netwerkordening en zichtbaarheid. Het LAN bureau draagt zorg voor de verbinding tussen de mensen die betrokken zijn bij organisaties en projecten.

Meer informatie over het LAN is te vinden op de website. Een uitgebreide beschrijving van het nationaal actieprogramma kun je lezen door op deze link te klikken.