Voorwoord

Werken aan Programma’s is de online opvolger van Programmamanagement Sturen op Samenhang. Dat boek heeft in 2006 zijn tweede herziene editie beleefd. Op een gegeven moment waren we toe aan een vervolg, waarin we nieuwe inzichten kwijt konden en die ook op een andere manier konden delen. Onze jarenlange ervaringen met het uitvoeren en begeleiden van programma’s en met het invoeren en professionaliseren van programmamanagement hebben we een plek gegeven in het nieuwe materiaal.

Behoefte aan iets nieuws

We begonnen met het idee een nieuwe, eigentijdse editie van Programmamanagement, Sturen op Samenhang uit te brengen. Gaandeweg merken we dat het schrijven aan een fysiek boek ons begon tegen te staan. Het lukte ons ook niet goed om een punt te zetten; we bleven schaven aan teksten. Van langer naar korter en weer terug; van conceptueler naar praktischer naar een soort van middenvorm. Uiteindelijk realiseerden we ons: we hadden behoefte aan iets nieuws, anders dan anders.

Daarbij vonden we dat het tijd werd om los te komen van enkele tradities. We noemen er twee:

1. Een boek is een fysiek product, waarmee je iets vastlegt. Wij wilden iets maken dat dynamischer is, dat mee kan bewegen met de snelle ontwikkelingen die onze wereld tegenwoordig kenmerken. Een boek dat je in fysieke vorm uitgeeft, laat dat veel minder toe. Tegen de tijd dat de inkt is opgedroogd, realiseer je je dat je dingen bent vergeten of het toch nét iets anders had willen zeggen. Ook realiseerden we ons dat 24×7 beschikbaarheid tegenwoordig een groot goed is en dat boeken daar niet goed in voorzien.

2. Een boek is van één of enkele mensen. Graag wilden we ruimte creëren voor mensen om met ons mee te schrijven. De werkvorm die wij voor dit boek hebben gekozen is dan ook die van cocreatie. Allerlei discussies met vakgenoten, bijvoorbeeld in de IPMA-Interessegroep Programmamanagement, het projectteam van het PGM Open, trainingsgroepen, intervisiegroepen en met collega’s hebben ons ervan overtuigd dat het gedachtegoed verrijkt kan worden door hen nadrukkelijk een rol te geven.

Met trots presenteren we dan ook deze website, waarvan we hopen dat deze een blijvende bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van het vak dat ons lief is.

Zomaar, gratis en voor niks?

Een vraag die ons veelvuldig wordt gesteld! Ja, het is gratis en voor niks. Omdat wij ons hart hebben verpand aan dit vakgebied en het graag willen doorontwikkelen, samen met anderen. Omdat wij erin geloven dat we door te delen ook kunnen vermenigvuldigen. En omdat we er niet op willen gaan zitten, maar het willen verspreiden, op een laagdrempelige manier.

Herziene uitgave

In 2014 hebben Björn Prevaas en Theo van der Tak de eerste hoofdstukken van Werken aan Programma’s gelanceerd. In de loop van 2014 en 2015 zijn daar andere hoofdstukken aan toegevoegd. In augustus 2016 zijn de eerste zes hoofdstukken van het boek grondig herzien en ook in 2018 zijn nog aanpassingen gemaakt. Björn Prevaas is sinds 2016 de hoofdauteur.

Woorden van dank

Onze dank gaat in eerste instantie uit naar onze voormalig werkgever TwynstraGudde voor de geweldige mogelijkheid die we hebben gekregen om dit online boek te schrijven. Ook danken we Hoogdesign voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van deze site.

Wij zijn oud-collega’s Theo van der Tak Gert Wijnen bijzonder dankbaar voor hun enorme bijdrage aan de fundamenten van het gedachtegoed en voor het meedenken over nieuwe teksten en modellen. Wij hebben diverse practitioners geraadpleegd bij het ontwikkelen van het materiaal. Ook hen zijn we zeer dankbaar voor hun waardevolle verbetersuggesties.

Voor de ideeën en bijdragen die wij van anderen hebben gekregen, zijn wij hen zeer erkentelijk. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en vorm van deze website behoort geheel aan ons. We stellen het op prijs als je bij het gebruik het copyright respecteert en zo je waardering toont richting alle mensen die hun tijd en energie hebben geïnvesteerd in de totstandkoming.