HomeMaterialenArtikelen

Artikelen

Voor Projectie Magazine schreven we in 2014 een artikel over strategievorming in programma's. Dit is mede gebaseerd op het hoofdstuk Programmeren uit Werken aan Programma's. De gedachte is dat elk programma voorzien moet zijn van een doordachte strategie, om te voorkomen dat het een losse verzameling van doelen, inspannigen en middelen wordt. 

Geen programma zonder strategie (Projectie)

In de Canon van het leren (2012) schreef Björn een artikel over mindsets, gebaseerd op het werk van Carol Dweck. Een interessant vraag is: hoe zou de gemiddelde mindset van een programmamanager eruit zien? En wat zou het effect op programma's zijn van een meer groeigerichte mindset? Laat je gedachten met dit artikel eens gaan over jouw mindset. 

Mindsets (Canon van het leren)

 

Oudere artikelen

Hieronder hebben we enkele al wat oudere artikelen opgenomen, waarnaar we in ons boek ook verwijzen. Dat geldt in het bijzonder voor de Engelstalige artikelen van Ferns en Pellgrinelli.

De RISMAN-methode ook voor programma's (Projectie)

Programma's moeten passen (Projectie)

Laat de flexibele controller opstaan (Controllers Magazine)

Programme management: organising project-based organisations (Int.J.Project Management)

Developments in programme management (Int.J.Project Management)

 

Search icon