Gedachtegoed

Werken aan Programma's beschrijft een heldere, integrale visie op programmamanagement (PGM) met veel praktische handvatten die je helpen om jouw programma te realiseren. 

We gaan in dit e-book in op vragen als: wat is een programma? Wat maakt dit anders dan een (groot) project of verzameling van projecten? Wanneer voegt een programma waarde toe? Hoe ziet die programma-aanpak er dan uit en wat vraagt dat van betrokkenen? Kortom, veel aspecten van programma’s passeren de revue. 

We stellen het materiaal voor iedereen overal beschikbaar en we willen het samen met gebruikers doorontwikkelen. Met deze site bieden we daarvoor een duurzame oplossing: we kunnen het gedachtegoed steeds actueel houden en dat doen we dan ook. Mogelijk volgt er later nog een hardcopy boek. 

 

Acht hoofdstukken

We hebben dit boek opgedeeld in acht thema's. Elk hoofdstuk belicht een ander thema:

  1. Kiezen: wanneer en waarom zou je kiezen voor een programmatische aanpak?
  2. Programmeren: hoe kom je tot een inhoudelijke aanpak voor een programma? 
  3. Besturen: hoe plan, monitor en stuur je op de voortgang van een programma? 
  4. Beslissen: hoe geef je besluitvorming in en over een programma vorm? 
  5. Organiseren: hoe richt je de organisatie van een programma in?
  6. Samenwerken: hoe kom je tot goede samenwerking voor een programma? 
  7. Leidinggeven: hoe ziet de leidinggevende rol van de programmamanager eruit?
  8. Ontwikkelen: op welke manieren verbeter je het programmatisch werken in je organisatie?

Hoofdstuk 7 hebben we uiteindelijk uitgegeven als apart boek (Leiderschap van de programmamanager) en hoofdstuk 8 is voorlopig nog beschikbaar als whitepaper (Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement).

Basismodel onder Werken aan Programma's (8 thema's, 4 stadia)

 

Herziene edities

In de basis is Werken aan Programmas een herziene editie van Programmamanagement Sturen op samenhang. In 2006 is daarvan de laatste editie verschenen. Sindsdien werken steeds meer organisaties met programma's en zijn er allerlei initiatieven ontstaan om het vak te ontwikkelen. Zelf hebben we ook veel nieuwe inzichten opgedaan, vooral in opdrachten bij onze klanten. 

Dit alles is aanleiding geweest tot het opfrissen en vernieuwen van het gedachtegoed. 

In 2014 hebben Björn Prevaas en Theo van der Tak de eerste hoofdstukken van Werken aan Programma's gelanceerd. In de loop van 2014 en 2015 zijn daar andere hoofdstukken aan toegevoegd. In augustus 2016 zijn de eerste zes hoofdstukken van het boek grondig herzien en ook in 2018 zijn aanpassingen gemaakt. Björn Prevaas is sindsdien de hoofdauteur. 

Je kunt de hoofdstukken als pdf-bestanden downloaden onder Materialen. Voorheen publiceerden we de teksten ook als aparte webpagina's. We nodigen je van harte uit om je reacties te geven en samen met ons programmamanagement als vak steeds verder te ontwikkelen! 

Bij verwijzing naar Werken aan Programma's gebruik je de volgende tekst: Prevaas, B.C.J.G. (2018). Werken aan Programma's. Beschreven op https://www.werkenaanprogrammas.nl.