Copyright

© Copyright Björn Prevaas en Niels van Loon, 2021 – 2024

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, figuren, tabellen) die je op deze website aantreft bij de auteurs. De aangeboden informatie is hun intellectueel eigendom. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de auteurs of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Alle informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden en gebruikt worden in andere teksten, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de copyright-tekst aanwezig is of een zorgvuldige verwijzing wordt opgenomen en mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd. Je plaatst zo mogelijk een duidelijke en werkende link naar de website www.werkenaanprogrammas.nl.