Leiden

Op deze pagina delen we nieuws, ervaringen en artikelen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Sommige blogs zijn wat ouder en laten we toch staan, omdat we de redeneerlijn of gedachte die er achter zit, nog steeds relevant vinden. Soms zijn woordkeuzes veranderd of zijn er in het boek meer actuele afbeeldingen opgenomen.

Leiden

Eigenaarschap in organisaties ontrafeld

Eigenaarschap is een belangrijk thema in programma’s. Maar hoe geef je dat nu goed vorm? We hebben een artikel geschreven (in NL en EN) waarin we hier dieper op ingaan en er houvast bij geven.

Leiden

Longlist Managementboek van het jaar 2019

Ons boek Leiderschap van de programmamanager stond op de longlist voor Managementboek van het jaar 2019, samen met 52 boeken andere boeken. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

Leiden

Omgaan met macht en gezag

Een van de aspecten waar programmamanagers altijd mee te maken krijgen, is macht en gezag in organisaties. In het 7e thema van ons boek over het Leiderschap van de programmamanager gaan we in op dit onderwerp.

Leiden

Je inleven in de situatie

In ons boek over het leiderschap van de programmamanager beschrijven we 14 thema’s die de kern van dat leiderschap vormen. Het 2e thema is ‘Je inleven in de situatie’. Waar gaat het om bij dit thema?

Leiden

Boek Leiderschap van de programmamanager

Begin december 2018 is het boek verschenen dat ik met Jo Bos en Helmuth Stoop heb geschreven: Leiderschap van de programmamanager. Het boek geeft veel inspiratie om te werken aan je leiderschap!

Leiden

Onderzoek leiderschap van de programmamanager

Samen met Helmuth Stoop en Jo Bos werkte ik aan een publicatie over het leiderschap van de programmamanager. We hebben o.a. de praktijken van programmamanagers onderzocht en daar portretten van gemaakt.

Leiden

Programmamanagement en verschillende generaties

Zeker bij grote programma’s kan sprake zijn van verschillende generaties in de programmaorganisatie. Als programmamanager is het goed je af te vragen wat dit betekent en hoe je ermee omgaat.

Leiden

PGM Open 2017 over leiderschap van de programmamanager

Voor het PGM Open hebben we prachtige verhalen opgetekend van programmamanagers en hun leiderschap. Lees deze verhalen en doe nieuwe inspiratie op. Benieuwd: wat is jouw verhaal?

Leiden

Vrouwen die het verschil maken

Elsevier hanteert zeer traditioneel beeld met artikel over 200 vrouwen die verschil maken. Gemiste kans.

Leiden

Regievoering met of zonder opdrachtgeven

Heeft de programmaregisseur een opdrachtgevende rol richting de uitvoering van de inspanningen in het programma of niet? Daarover verschillen wij van inzicht met Hans Licht.

Leiden

Programmamanager verpleegt

Verbinden is het meest voorkomende woord in een Wordcloud die je zou kunnen loslaten op de taken die een programmamanager verricht.

Leiden

Dichter en realist

Er schuilen dichters en realisten onder onze programmamanagers. Laat ik met de dichters beginnen.

Leiden

Programmamanager als spelmaker

De programmamanager maakt of breekt het spel. Hoe dat gaat en hoe drie programmanagers van de Nationale Politie dat aanpakken willen wij tijdens het PGM Open laten zien.

Leiden

Welbekende schaap met 5 poten

Wat zoeken organisaties zoal als ze een programmamanager proberen te werven? Onze stagiaire speurde het internet af en trof een grote diversiteit aan profielen aan.