Boek Program Canvas

In 2016 ontwikkelde Björn samen met Theo van der Tak en Hans Cremer het Program Canvas, gebaseerd op de vorige versie van Werken aan Programma’s (2018). Dat canvas zag er heel anders uit dan het nieuwe programmacanvas, al komen sommige elementen wel terug.

In dit boek presenteren Björn, Theo en Hans het instrument. Dat helpt programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen. Het opstellen van een canvas zorgt ervoor dat de betrokkenen de essenties met elkaar doorleven. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het programma.

Dit boek laat zien hoe het Program Canvas werkt en hoe je daarmee in dialoog tot een aantrekkelijk programma komt. Hulpvragen en voorbeelden geven houvast bij het maken van een canvas. Ook gaan de auteurs kort in op hun visie op programma’s en hoe het canvas zich verhoudt tot allerlei methoden van programmamanagement. Dat alles gelardeerd met commentaar van gebruikers.

Auteurs: Theo van der Tak, Björn Prevaas en Hans Cremer

Ontwikkeling van het Program Canvas

 

In 2013 en 2014 legden Theo, Björn en Hans de eerste fundamenten voor het Program Canvas. Vervolgens is het doorontwikkeld in cocreatie met practitioners uit allerlei organisaties en verschillende landen. Daarbij hebben ze onder meer zich laten inspireren door het Business Model Canvas van Osterwalder c.s. Het Program Canvas heeft vanwege het cocreatieproces verschillende vormen gehad. De laatste en meest gebruikte versie zag er zo uit.

Hulpkaarten en posters ter ondersteuning

 

Naast het boek hebben Theo, Björn en Hans ook hulpkaarten ontwikkeld en posters gemaakt om het gebruik van het instrument te ondersteunen:

 

     

 

Ter gelegenheid van de release van het boek nam Björn dit filmpje op voor Managementboek.