Training en opleiding

We verzorgen diverse trainingen, opleidingen en workshops op het gebied van programmamanagement, vaak als onderdeel van een breder ontwikkeltraject. Hierin gaan we op maat en praktijkgericht aan het werk met groepen om zich (bepaalde onderdelen van) het vakgebied eigen te maken. Specifiek richten we ons op programmamanagers, maar ook directieteams, managementteams en programma-eigenaren begeleiden we.

Samen met TwynstraGudde bieden we regelmatig open trainingen programmamanagement aan. Dat doen we in twee varianten:

We gaan in op de thema’s die we in Werken aan Programma’s beschrijven en nodigen gastsprekers voor specifieke onderwerpen uit. Je ontmoet in de trainingen collega’s uit allerlei organisaties, publiek en privaat, en bouwt zo tegelijkertijd je netwerk uit. De trainingen worden hoog gewaardeerd door deelnemers. Dat heeft onder meer te maken met de combinatie tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de inhoud en de begeleiding, en de ontspannen sfeer.

Wil je één van onze trainingen of opleidingen in-company laten verzorgen? Of wil je van gedachten wisselen over een mogelijke deelname aan een van de open trainingen programmamanagement? Neem dan contact met ons op.

Sinds oktober 2018 is Björn als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat hij in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoeft te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.