Boek Programmacanvas

Een programma is een krachtig vehikel om doelen en opgaven te realiseren, maar niet voor alle uitdagingen en organisaties de beste keuze. Daarom heb je eerst antwoord nodig op de vraag: wat is de essentie van de uitdaging of het vraagstuk waar we voor staan? Vervolgens bepaal je of een programma-aanpak daarbij past.

Het programmacanvas is een praktisch instrument dat je helpt bij het beantwoorden van deze en andere vragen. Met een canvas verken je een nieuwe opgave langs allerlei facetten en leg je de basis voor een doordacht programma. Het programmacanvas vat de belangrijkste componenten samen en ondersteunt de dialoog met alle betrokkenen bij de opgave.

Dit boek (verschijnt in augustus 2024) biedt programmamanagers, programma-eigenaren, bateneigenaren en andere betrokkenen praktische handreikingen voor het gebruik van het programmacanvas. Stap voor stap nemen we je mee in de opzet en werking van het instrument. De herkenbare voorbeelden helpen je dit instrument ook toe te passen in jouw opgave.

Auteurs: Björn Prevaas en Niels van Loon

Ontwikkeling van het programmacanvas

 

In 2016 ontwikkelde Björn samen met Theo van der Tak en Hans Cremers het Program Canvas, gebaseerd op de vorige versie van Werken aan Programma’s (2018). Op veel plekken en momenten hebben we met dat canvas gewerkt. Ons denken over programma’s verandert echter en daarmee ook de functie en inhoud van hulpmiddelen.

Tegelijkertijd met het schrijven aan een nieuwe versie van Werken aan Programma’s gingen we experimenteren met andere versies van een canvas waarbij we nieuwe gedachten en ervaringen met het Program Canvas een plek gaven. Daarmee zijn nu twee canvassen voor programma’s. De tijd zal leren of onze vernieuwing aanslaat.

Het nieuwe programmacanvas sluit aan bij het gedachtegoed van Werken aan Programma’s (2024). Onder downloads kun je een korte manual en een powerpointversie van het programmacanvas vinden.