Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.werkenaanprogrammas.nl. Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ons uiterste best doen om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische elementen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of enig verlies of schade wat dan ook voortvloeiend uit verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van informatie op deze website.

Links naar andere websites

Via deze website kun je linken naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die erin worden geuit.

Wijzigingen

www.werkenaanprogrammas behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, stem je in met de gewijzigde disclaimer.

Contact

Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via de contactpagina op deze website.