KOMPAS programmavriendelijke organisatie

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Het vraagt echter nogal wat van een organisatie om programma’s te kunnen doen. Vaak veel meer dan directies, MT’s, programma-eigenaren (opdrachtgevers) en programmamanagers zich vooraf realiseren. Je bent er niet door enkele mensen in het vak op te leiden. Allerlei facetten van de organisatie verdienen aandacht om de goede condities te creëren voor programma’s. Oftewel, om programmavriendelijk te worden.

Het KOMPAS is een diagnosemodel om de huidige mate van programmavriendelijkheid van een organisatie te bepalen én te zoeken naar hefbomen voor (verdere) ontwikkeling. Het instrument helpt inzicht te krijgen in die aspecten van de organisatie die belemmerend en bevorderend zijn voor het werken aan programma’s. Het KOMPAS geeft richting bij het kiezen van de aspecten die aandacht vragen om programmavriendelijker te worden en daarmee betere condities te scheppen. Het geeft geen kant en klare receptuur voor in te zetten interventies. Dat vraagt namelijk echt maatwerk.

In het KOMPAS hebben we een zestal aspecten gedefinieerd die een organisatie programmavriendelijk maken: cultuur, strategie en doelen, structuur, managementstijl, systemen en personeel. Per aspect hebben we acht stellingen geformuleerd die je scoort (0-3 punten). Uit ervaring weten we dat deze items een stevige invloed hebben op de programmavriendelijkheid van een organisatie. De inzichten die de basis vormen voor de stellingen zijn uit de praktijk van vele organisaties ontstaan, maar niet wetenschappelijk gevalideerd. De veranderende praktijk van organisaties zorgt er ook voor dat het KOMPAS in ontwikkeling blijft. Het model bevat geen voorschrijvende plateaus van ontwikkeling (zoals volwassenheidsmodellen wel doen).

Je kunt het KOMPAS downloaden bij onze materialen.

Auteur: Helmuth Stoop, Björn Prevaas, Martijn Akkersdijk en Niels van Loon