Vormgeven

Op deze pagina delen we nieuws, ervaringen en artikelen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Sommige blogs zijn wat ouder en laten we toch staan, omdat we de redeneerlijn of gedachte die er achter zit, nog steeds relevant vinden. Soms zijn woordkeuzes veranderd of zijn er in het boek meer actuele afbeeldingen opgenomen.

Vormgeven

De meetmaatschappij: meet met mate

Berend van der Kolk schreef De Meetmaatschappij, over wat meten in organisaties met ons doet. Zeker het lezen waard, omdat het zicht geeft op de keerzijde van prestatiemetingen en hoe daarmee om te gaan.

Vormgeven

Vermogens als potentiële kwaliteiten

Tijdens de kerstvakantie kwam ik in oud materiaal zomaar interessante stukken tegen over het werken met vermogens aan de hand van onze chakra’s. Klinkt zweverig, valt wel mee.

Vormgeven

Werken met vermogens

Het werken met ‘vermogens’ vormt een mooie verbinding tussen de vele initiatieven die organisaties ondernemen en de doelen die ze nastreven, bijvoorbeeld in programma’s. Een concept met veel potentie!

Vormgeven

Adaptief programmeren bij onzekerheid

De laatste tijd hoor ik steeds vaker de term adaptief programmeren vallen. Iets waar de programmamanager wat mee kan?

Vormgeven

Geen programma zonder strategie

We hebben een artikel voor Projectie Magazine geschreven over strategievorming in programma’s, Geen programma zonder strategie.

Vormgeven

Strategy map vergeleken met DIN

Deze week vroeg een collega aan mij: “Wat is het verschil tussen een strategy map en een DIN?”

Vormgeven

Houvast voor de Programma Start-Up

Het Program Canvas blijkt een goede facilitator van de Programma Start-Up.

Vormgeven

Tussen ambitie en realisme

Als het ergens om draait in programma’s, dan is het wel ambitie. De ambitie om een verandering tot stand te brengen. Maar het gaat ook om realisme.

Vormgeven

DIN zorgt voor overzicht en bedoeling

Keer op keer blijkt het maken van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) ontzettend behulpzaam bij het creëren van overzicht, verbinding en bedoeling.

Vormgeven

Praatplaat om dialoog op gang te krijgen

In Management Executive van maart/april 2016 is een mooi artikel verschenen over het Program Canvas.

Vormgeven

Disfuncties in programma’s op spoor komen

In hun boek Veranderkracht (2013) presenteren Ten Have c.s. een interessant model waarmee je de veranderkracht rond een veranderproces kunt bepalen.

Vormgeven

Project Canvas geeft inzicht in kern project

Op basis van de goede ervaringen met het Program Canvas hebben we nu ook het Project Canvas ontwikkeld!

Vormgeven

Dialoog over programma’s

“Een mooi instrument om de basisvragen van een programma mee te beantwoorden. En dan met het gehele team.” Een fijne respons op het Program Canvas.

Vormgeven

Checklist Maken van een DIN

In de Checklist ‘Maken van een DIN’ reiken we wat ezelsbruggetjes aan die helpen bij het vormgeven van een Doelen-Inspanningen-Netwerk.

Vormgeven

Afronding begint voor start?

Florian Bekkers en Martijn Akkersdijk houden in Projectie een pleidooi voor het verplaatsen van de aandacht voor afronding van het eind naar ‘voor de start’. Doen?

Vormgeven

Woorden en imago

Wat woorden doen voor het imago van een programma werd mij onlangs weer eens duidelijk bij het Openbaar Ministerie (OM).

Vormgeven

Doelen moeten beïnvloedbaar zijn

Een open deur, maar in veel programma’s helaas niet! Doelen zijn vaak te ambitieus van aard, mede veroorzaakt door fanatieke opdrachtgevers.

Vormgeven

Onderzoek disfuncties in je programma

Aan de hand van het Veranderkrachtmodel van Ten Have kun je zogenaamde disfuncties in je programma onderzoeken en daarmee de robuustheid bepalen..

Vormgeven

DIN visualiseert samenhang

Een programma is een samenhangend geheel van doelen, inspanningen en middelen. Een Doelen-Inspanningen-Netwerk visualiseert die samenhang.