Weblog

In deze weblog delen we nieuwtjes, ervaringen en verwonderingen over de dagelijkse praktijk van programmamanagement. Als je bent geregistreerd op Werken aan Programma’s en inlogt, kun je reageren op weblogs. Je hebt dan ook toegang tot alle downloads. Wil je zelf ook een blog schrijven op de site, dan ben je van harte uitgenodigd om gastblogger te worden.

Programmeren

Doelen moeten beïnvloedbaar zijn

Een open deur, maar in veel programma’s helaas niet! Doelen zijn vaak te ambitieus van aard, mede veroorzaakt door fanatieke opdrachtgevers.

Nieuws

Jouw ideeën en materialen op deze website

We nodigen je van harte uit je ideeën en materialen over programmamanagement te delen!

Kiezen

Project Excellence Award voor programma?

IPMA Nederland heeft de Project Excellence Award uitgereikt aan een programma. Daar kan ik natuurlijk niet anders dan mijn verbazing over uitspreken.

Organiseren

Directie gaat sturen

De directie van een gemeente presenteert een nieuwe opzet van de aansturing van programma’s. Het MT wil zelf de rol van opdrachtgever gaan oppakken.

Kiezen

Nieuw college, nieuwe programmamanager

Veel bestuurders/politici willen zich na de nieuwe colleges profileren. Het zal hen niet overkomen dat de wereld vergaat zonder dat ze er iets aan gedaan hebben.

Beslissen

Woord en beeld

Voor programmamanagers zijn woorden en beelden het primaire gebruiksartikel. Daar gaan we echter slordig mee om, zonder na te denken over de consequenties ervan.

Samenwerken

Botsende belangen

Ongelukken gebeuren nu eenmaal. Strategisch omgevingsmanagement voorkomt die niet, maar kan wel helpen partijen snel weer aan tafel te krijgen.

Uitgelicht

Samenwerken in coalities

Om de context van samenwerkingsopgaven te duiden is er het Spectrum van Coalitievorming ontwikkeld. Dit is ook behulpzaam voor programma’s.

Uitgelicht

Verschillende typen programmamanagers

De positionering van een programma heeft consequenties voor de rol van de programmamanager. Bij elke positie past een ander type programmamanager.

Uitgelicht

Vier grondvormen voor programmaorganisaties

In het hoofdstuk Organiseren beschrijven we vier grondvormen voor programmaorganisaties en hun samenhang met de permanente organisatie.

Uitgelicht

Communicatie in besluitvorming

In het besluitvormingsproces over programma’s vindt veel communicatie tussen de betrokkenen plaats. Hoe geef je daar op een goede manier vorm aan?

Uitgelicht

Regisseer de besluitvorming in programma’s

Besluitvorming is een complex proces. Het heeft het een formele, gestuurde en geplande kant en een informele, ongestuurde en ongeplande kant. Hoe regisseer je dat?

Uitgelicht

Sturen op flexibiliteit in programma’s

Met de opkomst van Agile management is de aandacht voor flexibiliteit en wendbaarheid in organisaties sterk gegroeid. Hoe ziet dat eruit voor programma’s?

Uitgelicht

Bestuur je programma cyclisch

Het besturen van een programma is een continue, cyclische activiteit. Regelmatig toets je hoe het ervoor staat en neem je maatregelen om op koers te komen.

Uitgelicht

Onderzoek disfuncties in je programma

Aan de hand van het Veranderkrachtmodel van Ten Have kun je zogenaamde disfuncties in je programma onderzoeken en daarmee de robuustheid bepalen..

Uitgelicht

DIN visualiseert samenhang

Een programma is een samenhangend geheel van doelen, inspanningen en middelen. Een Doelen-Inspanningen-Netwerk visualiseert die samenhang.

Uitgelicht

Principes bij het werken aan programma’s

Aan onze aanpak van programma’s ligt een manier van kijken naar mensen en organisaties ten grondslag en aantal principes dat daarop gebaseerd is.

Uitgelicht

Waarom zou je met een programma werken?

Er zijn allerlei redenen om een opgave programmatisch aan te pakken. Soms zijn dat offensieve redenen, soms meer defensieve redenen. Wat geldt bij jou?

Uitgelicht

Programma’s hebben een aantal kenmerken

Programma’s hebben een aantal kenmerken. Met behulp hiervan kun je te bepalen of een bepaalde opgave zich leent voor een programmatische aanpak.

Uitgelicht

Programmamanagement bestaat uit 8 thema’s

We onderscheiden bij programmamanagement acht thema’s: van kiezen tot en met ontwikkelen. Ieder programma vraagt een andere inzet van deze thema’s.

Uitgelicht

Deel een programma op in stadia

We kennen de levensloop van programma’s vier stadia toe: een oriëntatie-, opbouw-, uitvoerings- en afbouwstadium. Daarbinnen zijn fases te onderscheiden.