Project Excellence Award voor programma?

IPMA Nederland heeft de Project Excellence Award uitgereikt aan een programma. Als voorstander van een helder onderscheid tussen projecten en programma's kan ik natuurlijk niet anders dan daar mijn verbazing over uitspreken.

Dialogues Incubator Programma 

Op 10 april jl. organiseerde IPMA Nederland voor de 3e maal de IPMA Project Excellence Award. Dit jaar is de prijs voor het meest excellente project in de private sector naar het Dialogues Incubator Programma van ABN AMRO gegaan.  

“Het Dialogues Incubator Programma op zichzelf is al meer dan de moeite waard en bevat vele interessante inzichten omtrent de toekomst van ondernemen en projectmanagement”, zo lees ik in de uitnodiging voor 28 mei. Ik ben uitgenodigd om die dag “kennis te maken mét- en mee te praten óver de twee beste projecten van Nederland in 2014”. 

Hans Cremer, Programma Manager bij ABN AMRO, zal ons op 28 mei vertellen “wat zijn project zo bijzonder maakt en wat hij met zijn team en het management heeft gedaan en gelaten om deze mooie prijs in de wacht te slepen”.

Nu vind ik het uiteraard geweldig voor Hans dat hij een prijs heeft gewonnen. Als collega bij het ontwikkelen van het ProgramCanvas gun ik hem dat zeer. Deze erkenning helpt de spraakverwarring over projecten en programma's echter niet uit de wereld uit, en eerder in de hand. 

Project of programma: iets heel anders

Voor mij is dat als de prijs voor ‘beste fiets’ krijgen, terwijl je een nieuwe auto hebt ontwikkeld. Beide zijn vervoermiddelen, maar met heel ander idee erachter. Maak je een resultaat (project) of streef je een doel/verandering na (programma)? Dit principiële onderscheid is inmiddels omarmd door de IPMA Interessegroep Programmamanagement. Vandaar ook ons uitgebreide pleidooi voor een goed doordachte keuze tussen de project- of de programma-aanpak.

Met een aparte certificering voor programmamanagers, een eigen interessegroep voor programmamanagement en een samenwerkingsverband met het PGM Open heeft IPMA Nederland zijn aandacht de afgelopen jaren verlegd van puur projectmanagement naar ook programmamanagement. Dat juich ik zeer toe en ik stel voor dat ze daarin prijstechnisch ook de volgende stap zetten.

“Misschien kan deze interessante lezing jullie zelfs wel verleiden om je in te schrijven voor de IPMA Award van 2015 met een project of programma waar je erg trots op bent, alles is mogelijk!!”, zo eindigt de uitnodiging. Laten we deze uitdaging oppakken en er meteen twee prijzen van maken. Maken we ook meer mensen blij!

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.