Geld speelt geen rol

17-08-2016

De voormalige ombudsman, Alex Brenninkmeijer, denkt dat de Balkendenorm de oorzaak is van het falen van grote projecten en programma’s. De kwaliteit van het project- dan wel programmamanagement is te laag, aldus citeert hij één van de 34 redenen die de ICT-commissie van de Tweede Kamer heeft gegeven. Als we de prijs van de programmamanager nu maar verhogen (tarief of salaris), gaat de kwaliteit automatisch omhoog, lijkt de redering van de ex-ombudsman te zijn.

Bal bij programmamanager

Brenninkmeijer legt de bal eenzijdig bij de projectmanager of programmamanager. Alsof dat zulke mannetjesputters zijn dat zij in hun eentje programma’s kunnen redden. Als het nu Brenninkmeijer alleen was die dat zei, dan zou het nog onschuldig blijven. Maar massa’s managers (vooral de opdrachtgevers en andere topbestuurders) denken op deze manier de bal elders te kunnen neerleggen. De belangrijkste oorzaak zit echter aan de opdrachtgeverskant ofwel de organisatie waarin het programma draait en die uiteindelijk de mooie beoogde effecten wil incasseren. Daar huist veel onbenul, planningsoptimisme en politieke opportuniteit. 

Kijk naar de reorganisatie van de nationale politie. Gerard Bouman (ambtelijk opdrachtgever) heeft een opdracht van Opstelten en Teeven gekregen om eventjes 26 korpsen te integreren tot één concern. Met uiteindelijk minder mensen, een veel efficiëntere ICT-ondersteuning en een hogere effectiviteit. En dat binnen 4 jaar (regeertermijn!), mag het ietsje meer zijn? De minister en daarachter het kabinet, en de Tweede Kamer vinden het prachtig en drukken door.

Geld speelt geen rol

Geld speelt echter geen rol. Politiek aanzien, imago, prestige en status spelen hier de doorslaggevende rol. In zo’n veld weer een mannetjesputter lanceren met veel salaris, is vragen om veel ongelukken, stoere praat en simpele opvattingen over organisatieverandering. Probeer het eens bescheiden, met kleine stapjes. Misschien Wiebes, staatssecretaris van Financiën?

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.