Onderzoek disfuncties in je programma

17-08-2016

In hun boek Veranderkracht (2013) presenteren Ten Have c.s. een model waarmee je de veranderkracht rond een veranderproces kunt bepalen en vormgeven. Die veranderkracht wordt in hun optiek bepaald door de combinatie van vijf elementen die zij Rationale, Effect, Focus, Energie en Verbinding noemen. Die helpen in samenhang met de Context, die zich rond het model bevindt, het veranderproces te begrijpen, te hanteren en te laten werken. Zonder het model op deze plek verder te willen uitleggen, kunnen we stellen dat het sterke verwantschap vertoont met de zeven activiteiten die wij hebben onderscheiden onder programmeren.

Aan de hand van het model definiëren Ten Have c.s. zogenaamde disfuncties. Dat zijn uitingen van het ontbreken of verkeerd ingevuld hebben van een of meer van de elementen in het model. Voor het bepalen van de robuustheid van een programma zijn die disfuncties eveneens interessant en bruikbaar. Ze geven namelijk zicht op de potentiële slaag- en faalfactoren van een veranderproces en daarmee van een programma.

Daarom hebben we een eigen doorvertaling gemaakt van de namen van de elementen naar de onderdelen van een programma, zonder daarbij overigens het model al te veel geweld aan te willen doen:

  • Rationale: deze wordt gevormd door de historie, context, aanleiding en ambitie; de programmavisie
  • Effect: hieronder vallen de doelen, baten en resultaten en tevens de inspanningen (interventies)
  • Focus: deze bestaat uit de condities die het programma ondersteunen of tegenwerken
  • Energie: hiertoe behoren met name de middelen en het vermogen van de organisatie
  • Verbinding: deze wordt gevormd door de programmastrategie, als brug tussen ambitie en aanpak
  • Context: het vertrekpunt voor het programma; dit element is wat ons betreft onderdeel van rationale

Wat is nu kenmerkend voor de situatie wanneer een element afwezig is of verkeerd is ingevuld? Op basis van de voorbeelden van Ten Have c.s. hebben we een uitwerking voor programma’s gemaakt.

Afwezig Kenmerken (voorbeelden) Verkeerd Kenmerken (voorbeelden)
Rationale Disoriented Geen idee wat de feiten zijn

Navelstaren of bijziendheid

Gebrek aan inspiratie en visie

Als een kip zonder kop

Disagreement Onhaalbare vergezichten

Verkeerde redenen

Te veel hoofd, te weinig hart

Overmaat aan opgaven

Effect Disbenefited Geen duidelijke voordelen

Onheldere consequenties

Geen gevoel van noodzaak

Gebrek aan eigenaarschap

Disadvantaged Meer kosten dan baten

Te optimistische schattingen

Vooral kortetermijndenken

Willen houden wat je hebt

Focus Distracted Steeds veranderende strategie

Geen goed voorbeeldgedrag

Routine gaat voor programma

Rigide structuren en systemen

Disapproved Onhandige systemen

Te veel focus op resultaten

Tegenwerkende processen

Gebrek aan ruimte

Energie Disabled Geen kennis van programma’s

Uitgebluste medewerkers

Geen financiële middelen

Angst in de organisatie

Disengaged Lage bereidheid

Ontevredenheid

Te weinig financiële middelen

Cynisme in de organisatie

Verbinding Disconnected Losse doelen en inspanningen

Geen programmastrategie

Gebrek aan prioriteiten

Mismatch met organisatie

Disassembled Onduidelijke samenhang

Eenzijdigheid in denken

Onvoldoende afstemming

Uiteenlopende belangen

Aan de hand hiervan kun je de onderzoeken waar het mogelijk nog aan schort. Naast deze disfuncties onderscheiden Ten Have c.s. overigens nog meer verschijningsvormen, bijvoorbeeld wanneer twee of drie elementen ontbreken.

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.