HomeWeblogontwikkelen

Handige scan voor programma review


Projecten en programma's verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. De omstandigheden zijn daarvoor gewoonweg te veranderlijk. Een open deur natuurlijk. En toch is stevige, tussentijdse reflectie op een programma (of project) met de belanghebbenden nog zeker geen gemeengoed in de praktijk van veel organisaties. Hoewel de theorieboeken vol staan van het belang van regelmatige reviews en evaluaties op het verloop van projecten en programma’s: wij zien dit in de praktijk nog maar weinig goed gebeuren. Vaak wordt de tijd er niet voor genomen en daarmee blijven veel lessen liggen.

Daar is dus nog een hele wereld in te winnen en daar dragen we graag aan bij. Mede daarom hebben we een handige reviewscan ontwikkeld waarmee je op een snelle en doeltreffende manier in kaart brengt welke beelden betrokkenen hebben bij een specifiek programma (of project) én wat verbeterpunten zijn voor de uitvoering ervan. Zo’n review geeft ook leerpunten voor een volgend project of programma en voor het ontwikkelen van project- en programmamanagement breder in een organisatie.

De mensen die direct met het programma (of project) te maken hebben, reageren online op een lijst met 50 stellingen. De stellingen zijn geformuleerd op basis van jarenlange expertise met projecten en programma’s en betreffen die factoren die in onze ervaring het verschil maken tussen projecten en programma’s die slagen of falen. Samengevat is dit terug te brengen tot 5 categorieën: zingeving, eigenaarschap, aanpak, kernteam en sturing. Het reageren op de stellingen is onderdeel van een review, waarin bijvoorbeeld ook verdiepende interviews, groepsgesprekken en review van documentatie een rol kunnen spelen.

Interesse? Neem dan vooral eens contact op of download de brochure, dan nemen we je mee in de mogelijkheden en toepassing.


Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst
Login Registreer
Search icon