Geen programma zonder strategie

We hebben een artikel voor Projectie Magazine geschreven over strategievorming in programma's, Geen programma zonder strategie.

“Voor het realiseren van hun complexe doelen kiezen organisaties steeds vaker voor de programma-aanpak. Het is de verbinding van ideeën, belangen, ambities, activiteiten en doelen, die deze aanpak zo aantrekkelijk maakt. De strategie die richting moet geven aan de activiteiten in programma’s ontbreekt vaak en verdient veel meer aandacht als brug tussen ambitie en uitvoering. De programmastrategie wordt gevormd door opvattingen, overtuigingen en ervaringen die te impliciet blijven, omdat de neiging bestaat snel aan de slag te gaan. Daardoor is het onduidelijk waarom de gekozen inspanningen tot de beoogde doelen zouden leiden. In dit artikel beschrijven we hoe je stapsgewijs een programma opbouwt met expliciete aandacht voor de programmastrategie.”

Je kunt het artikel ook hier downloaden als pdf. We horen graag je reactie. Meer achtergronden kun je lezen in het hoofdstuk Programmeren van Werken aan Programma's.

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.