Samenwerken in alliantieprogramma HWBP

PGM Open en de IPMA Interessegroep voor programmamanagement organiseren onder de noemer ‘PGM Community’ regelmatig inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden in programmamanagement.

De bijeenkomsten vinden meestal in het midden van het land plaats en worden georganiseerd door een kerngroep van nauw betrokkenen bij de vakontwikkeling rondom programmamanagement (Jo Bos, Bert van der Hooft, Mirabel Loos en Björn Prevaas).

Wees van harte welkom! Zie hieronder het overzicht van geprogrammeerde bijeenkomsten. Meer informatie vind je op de website van PGM Community. Daar kun je je ook aanmelden. We komen spoedig met nieuwe bijeenkomsten.

8 maart 2017: samenwerken in alliantieprogramma Hoogwaterbescherming

Sámen de waterkeringen op orde krijgen die zijn afgekeurd. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin de waterschappen en het Rijk intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Een omvangrijk programma, dat meer dan 800 km dijken omvat en waarvoor bijna 5 miljard is gereserveerd tot 2028.

Het HWBP werkt anders dan voorheen. Het Rijk was vroeger opdrachtgever, toezichthouder en financier, de waterschappen versterkten de dijken. De nieuwe werkwijze van het HWBP geeft gezamenlijk invulling aan de programmering en uitvoering: door Rijk én waterschappen. Tegenwoordig worden de kosten samen gedeeld en wordt jaarlijks gezamenlijk de prioritering bijgesteld (welke dijken eerst versterken). De waterschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze hun projectuitvoering doen en financiering vindt vooraf -in plaats van achteraf- plaats. Ook is er de gezamenlijke ambitie om de dijken “sneller, innovatiever en goedkoper” te versterken dan voorheen.

Om de samenwerking vorm te geven is in 2012 een “programmabureau in oprichting” gestart, dat per april 2014 de status van programmadirectie heeft gekregen. De ervaringen die de programmadirectie HWBP opdoet, worden benut bij de verdere ontwikkeling van een uitvoeringsorganisatie voor het Deltaprogramma.

Richard Jorissen en Erik Kraaij delen namens de Programmadirectie HWBP graag hun ervaringen over het opstarten en door ontwikkelen van dit programma. Hierbij komen o.a. aan bod de alliantie gedachte, de governance, de veranderde mindset, de samenwerking, de risico’s en de succesfactoren.

Datum: Woensdag 8 maart 2017
Spreker: Richard Jorissen, Erik Kraaij
Locatie: Waterschapshuis, Amersfoort. Routebeschrijving.
Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

 

Heb jij een mooie ervaring als programmamanager? En wil je die delen? Mail dan naar PGM Community via info@pgmcommunity.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Twynstra Gudde is partner van PGM Open en participeert daarmee ook in de PGM Community. Dat doen we omdat we het netwerk van programmamanagers in Nederland willen versterken en bij willen dragen aan voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaringen in programmamanagement.

Denk mee en reageer

Er zijn nog geen reacties geplaatst.